Dit kan namelijk zomaar gebeuren als je even niet oplet. Uit de volgende uitspraak blijkt maar weer dat je altijd alert moet zijn op het gebied van onafhankelijkheid. Voor je het weet, beland je in een situatie van belangenconflict. Dit speelt al snel als beide partijen jouw klanten zijn, zoals bij (echt)scheiding, pensioen in eigen beheer, overdracht van een onderneming binnen de familiesfeer, of binnen een vennootschap onder firma waarbij een van de vennoten uittreedt. Wiens belangen behartig jij?

Uitspraak

Begin februari heeft de Hoge Raad een interessant arrest (ECLI:NL:HR:2024:165) gewezen. In dit arrest gaat het om een echtscheidingszaak waarbij tijdens de huwelijksperiode twee keer de huwelijkse voorwaarden zijn gewijzigd ten nadele van de vrouw. De man heeft voor zijn vrouw verzwegen dat hij in zijn vriendenclub had gehoord dat een verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden bij echtscheiding voor hem zeer ongunstig kon uitpakken. De man had tegen zijn vrouw gezegd dat ze geen vragen moest stellen bij het passeren van de akte bij de notaris omdat ze anders dom zou overkomen. Voor de vrouw was niet duidelijk wat de juridische consequenties waren van de wijzigingsakten en de onderliggende vaststellingsovereenkomst. Daarnaast had de man, anders dan de vrouw, inzicht in de financiële situatie van zijn onderneming en in de omvang van het te verrekenen vermogen. Hierdoor had de man ten opzichte van de vrouw bewust geen open kaart gespeeld.

De Hoge Raad vindt dat het hof het bovenstaande onvoldoende in zijn beoordeling heeft meegenomen. Het hof heeft uitsluitend geoordeeld dat de betrokken notarissen naar behoren aan hun zorgplicht jegens de vrouw hebben voldaan en dat de man erop mocht vertrouwen dat ten aanzien van de wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden en de vaststellingsovereenkomst de wil van de vrouw overeenstemde met haar verklaring. De Hoge Raad verwijst daarom het geding naar gerechtshof ’s-Hertogenbosch voor verdere behandeling en beslissing.

Onafhankelijkheid van een belastingadviseur

Dit arrest laat maar weer eens zien dat het als lid van het Register Belastingadviseurs (RB) van groot belang is om je onafhankelijkheid hoog in het vaandel te hebben staan. Vooral wanneer je ook de belangen van de (zaken)partner van je klant behartigt. In het Reglement Beroepsuitoefening (RBU) staat in artikel 2 lid 2 het volgende: “Het is een lid niet geoorloofd werkzaamheden te verrichten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van een belastingadviseur.” Bij het adviseren van je klant en diens partner moet je altijd alert zijn op mogelijke ’conflict of interest’. In een dergelijke situatie moet je als RB-lid nadenken over je positie als belastingadviseur van beide partijen. Indien nodig moet je als RB-lid de adviesrelatie met een van de klanten (tijdelijk) beëindigen.

PE-cursussen over (fiscale) ethiek

Ontdek nu alles over ethiek in onze interessante E-learning Beroepsregels & Ethiek en het voor RB-leden gratis webinar Ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

 PE E-learning Beroepsregels & Ethiek  

 PE-webinar Ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten