Begin dit jaar heeft het ministerie van Financiën het besluit ‘Aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020’ gepubliceerd. De afgelopen maanden heeft een vertegenwoordiging van de belangenorganisaties (waaronder het RB) samen met de Belastingdienst overlegd hoe de proefprocedures worden gevoerd en hoe de proefpersonen worden geselecteerd. Graag willen we je bijpraten over de ontwikkelingen tot nu toe en over wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Vier proefzaken, elk bij andere rechtbank

Inmiddels zijn er vier proefzaken (zie bijlage) geselecteerd, elke net wat anders:

  • Belastingplichtige met een laag inkomen en een laag vermogen;
  • Belastingplichtige met een laag inkomen en een hoog vermogen;
  • Belastingplichtige met een hoog inkomen en een laag vermogen;
  • Belastingplichtige met een hoog inkomen en een hoog vermogen.

Elke proefzaak wordt door een andere rechtbank behandeld. De uitspraken die volgen, geven naar verwachting duidelijkheid voor alle situaties.

Stap voor stap

In overleg met de Belastingdienst is een aantal benodigde stappen afgesproken om de procedures (verzoekschrift ambtshalve vermindering en het bezwaarschrift) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Na die stappen wordt elke zaak aan een rechter voorgelegd. Die kan de Hoge Raad raadplegen om met de verkregen antwoorden tot een uitspraak te komen.

Voordat een rechter tot een uitspraak komt, zijn we al gauw een paar maanden tot een jaar verder. Het doel van de belangenorganisaties blijft helder: schadeloosstelling van alle niet-bezwaarmakers.

Wat betekent dit voor jou en je klant?

Jij en je klant hoeven nu niets te doen en kunnen het verloop van deze procedures verder afwachten. We laten je weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 Bekijk hier de bijlage 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten