Eind april 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt hoe het rechtsherstel van het kerstarrest wordt vormgegeven. Het kabinet heeft gekozen voor de zogenaamde ‘forfaitaire spaarvariant’. In het beleidsbesluit rechtsherstel box 3 wordt de precieze vormgeving van het rechtsherstel en de uitvoering van de forfaitaire spaarvariant weergegeven. Verder zijn in de bijlagen van het beleidsbesluit een aantal voorbeeldberekeningen opgenomen. Hierin wordt de berekeningswijze van de forfaitaire spaarvariant cijfermatig uiteengezet. Met de publicatie van dit beleidsbesluit gaat de Belastingdienst op 1 juli starten met de uitvoering van het rechtsherstel van de massaal bezwaarmakers. Daarna komen de belastingplichtigen aan de beurt wiens aanslag nog niet onherroepelijk vaststond op het moment van het kerstarrest of van wie de aanslag nog opgelegd moet worden.

Tot slot geeft de staatssecretaris van Financiën in de kamerbrief aan dat de Tweede Kamer voor het zomerreces (van 8 juli tot en met 5 september 2022) wordt geïnformeerd over de mogelijke opties voor compensatie van belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 al onherroepelijk vaststond op het moment van het kerstarrest (de niet-bezwaarmakers).

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten