Afgelopen vrijdag  7 juni was ons bestuurslid Saskia van Kol aanwezig bij het rondetafelgesprek over de toekomst van rechtshulp en rechtsbescherming in belastingzaken en bij toeslagen. Dit evenement werd georganiseerd door de Inspectie belastingen, toeslagen en douane, de Bond voor Belastingbetalers en de Kwartiermaker voor het opzetten van de belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden en vind plaats in Studio Pulchri in Den Haag. Organisatoren waren respectievelijk Bart Snels (Inspecteur-generaal Inspectie belastingen, toeslagen en douane), Jurgen de Vries (Voorzitter Bond voor Belastingbetalers) en Soler Berk (Kwartiermaker Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden). Soler Berk kwam al eerder bij het RB langs in zijn nieuwe rol en had toen een eerste verkennend gesprek met directeur Fiscale Zaken Sylvester Schenk en Saskia van Kol.

Het rondetafelgesprek opende met een bijdrage van Nina Olson, voormalig National Taxpayer Advocate van de Verenigde Staten. Na haar verhaal over de Amerikaanse aanpak om burgers beter te beschermen, schoof er een aantal gasten aan die vanuit de Nederlandse praktijk hun visie en uitdagingen delen. De vraag aan hen was: Waar zien zij mogelijkheden om de praktische rechtsbescherming en rechtshulp van burgers te verbeteren?

De deelnemers aan deze paneldiscussie waren:

  • Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
  • Mickie Schoch, directeur Algemene Fiscale Politiek (AFP) bij ministerie van Financiën
  • Coert Kleijwegt, directeur Toeslagen Regulier bij ministerie van Financiën
  • Jurgen de Vries, voorzitter van de stichting Bond voor Belastingbetalers.

Op de foto zien we van links naar rechts: Jurgen de Vries, Nina Olson, Saskia van Kol en Soler Berk

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten