Op dinsdag 21 september was ons derde jubileumevenement ‘RB Prinsjesdag’, dat op de avond van Prinsjesdag plaatsvond. Onder het toeziend oog van ruim 1200 live kijkers bespraken we met voorname tafelgasten uiteraard het Pakket Belastingplan 2022. Gezien de geringe omvang van de plannen kregen we ook tijd om juist ontbrekende zaken te bespreken. De avond werd gehost door Maarten Bouwhuis, die de gasten soepel en snel door de gespreksonderwerpen loodste.

De avond werd afgetrapt door bestuursvoorzitter Fons Overwater en hoofdredacteur van Follow the Money Eric Smit. Wat vonden zij opvallend aan de Miljoenennota?

Fons: ‘de bijna 7 miljard voor klimaat, ik was blij verrast dat er zo’n bedrag was vrijgemaakt op dit onderwerp. Over het algemeen was ik om 15.15 uur namelijk redelijk teleurgesteld met de inhoud van het Pakket Belastingplan 2022. Drie kwartier later werd dat wel weer goed gemaakt, toen we als gesprekspartner genoemd werden in een brief van demissionair minister Vijlbrief aan de Tweede Kamer over het aanpakken van malafide belastingadviseurs’.

Eric Smit: ‘Ik ben het eens met Fons, het meest opvallende was absoluut het miljardenbedrag voor klimaat. Ik zeg er wel meteen bij dat dat nog steeds veel te weinig is op dit gebied’. Een tip die Eric op het einde meegaf aan het nieuwe kabinet: ‘Ga echt beleid maken, in plaats van kleine regeltjes hier en daar te verzinnen’.

Met die afsluiting werd doorgeschakeld naar studio 2, waar fiscaal directeur Sylvester Schenk klaar stond met een korte analyse van de aangekondigde wetsvoorstellen en maatregelen. Sylvester: ‘Ik verwachtte niet veel van de plannen, en die verwachting is uitgekomen. Dat bedoel ik niet naar, maar het is passend bij de demissionaire status van het huidige kabinet. Ze noemden het een Belastingplan light, en die naam past wel bij de plannen die gepresenteerd zijn’. Sylvester liep in een kwartier door de wetsvoorstellen heen, en lichtte hier en daar een regeling uit. Daarna schoof hij nog kort aan tafel aan.

Fons viel op dat er over de coronamaatregelen niets in het Belastingplan 2022 terugkomt. Sylvester reageerde hierop: ‘Misschien is het belangrijker om juist te kijken naar wat er ontbreekt in het Belastingplan’. Twee commissievoorzitters belden in om vanuit hun expertise het Belastingplan te becommentariëren. Marijke Vervoort, voorzitter van de commissie Internationaal, en Peter Bos, voorzitter van de commissie Loonheffingen. Ook Peter vond vooral opvallend wat níet is opgenomen in het Belastingplan.

Intussen was de tafelbezetting gewisseld. Aan tafel schoven aan: oud staatssecretaris van Financiën Steven van Eijk, Bijzonder Hoogleraar Formeel Belastingrecht Diana van Hout, en voorzitter van de RB Jongerencommissie Daniël van Meijgaarden. Met deze nieuwe gasten aan tafel werd vooral gekeken naar de ontbrekende onderwerpen in het Belastingplan 2022.

Vanuit de RB Jongerencommissie is eerder bijvoorbeeld een voorstel gedaan om de eigenwoningregeling aan te pakken, daarvan is helaas niks terug te zien in het Belastingplan. Daniël: ‘De eigenwoningregeling is te ingewikkeld en dat kan niet wanneer de ‘normale’ burger ermee om moet kunnen gaan. Ik snap dat we met een demissionair kabinet te maken hebben, maar ik had toch gehoopt dat zo’n belangrijk onderwerp al wel aangepakt zou worden’. Steven van Eijk reageert daarop: ‘ik ben het eens dat dit issue aangepakt moet worden, maar het is zo complex, daar kan een demissionair kabinet niet aan beginnen’. Hij vind het RB overigens wel de partner om mee te denken over dit onderwerp en andere fiscale issues, wanneer een nieuw kabinet gevormd is. Fons haakt daar op aan: ‘Daar zijn we helemaal klaar voor, we hebben al een heel plan klaarliggen over hoe het belastingstelsel te vernieuwen is’. Ook Sylvester noemde eerder al dat hij hoopte dat het belastingstelsel aangepakt zou worden. ‘Op het gebied van wonen zijn nu drie kleine regelingen voorgesteld, en het zijn alle drie positieve voorstellen. De eigenwoningregeling echter is inmiddels zo ingewikkeld dat deze eigenlijk opnieuw vormgegeven moet worden’.

De eigenwoningregeling was niet de enige regeling die aangehaald werd tijdens deze uitzending. Ook de toeslagenaffaire werd benoemd en we sloten af met pijlers voor een nieuw belastingstelsel. De gedeelde noemer? Eenvoud.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten