Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Ermelo, vrijdag 6 oktober jl., heeft de voorzitter van het Register Belastingadviseurs, Vincent de Jong, aan de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, het eerste exemplaar uitgereikt van de RB VeRBeterbundel.

In deze RB VeRBeterbundel staat een aantal uit de dagelijkse fiscale praktijk afkomstige verbetervoorstellen van diverse auteurs voor fiscale regelingen, niet uit studeer- en achterkamertjes van Het Binnenhof afkomstige regels. Regelingen die (te) moeilijk zijn, regelingen die meer dan gemiddeld conflicten tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige opleveren, regelingen die overbodig zijn en regelingen die voor de praktijk van de belastingadviseur in het MKB van groot belang zijn.

Vertrouwen, vereenvoudiging en voorspelbaarheid

De inhoud van deze bundel sloot naadloos aan op de speech die de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, ter plekke hield. Hij hield het gehoor van ruim 500 fiscaal experts ten eerste voor dat zijn ‘standaardoplossing’ om altijd net 5% meer kennis over het onderwerp te hebben dan zijn gehoor deze specifieke middag niet opging vanwege de diepgaande kennis van de leden van het Register Belastingadviseurs (RB) over de fiscaliteit. Daarnaast drong hij aan op 3 uiterst belangrijke onderwerpen die een nieuw Kabinet op moet pakken en die rechtstreeks samenhangen met de verbetervoorstellen van het RB: Herstel van vertrouwen, vereenvoudiging van regelgeving en voorspelbaarheid van beleid. RB en MKB Nederland versterken elkaar door gezamenlijk optrekken en het delen van kennis op dit terrein.

Vonhof prees het initiatief van het RB om een verbeterbundel te maken, maar drong aan op een vervolg, de ‘Weg Ermee’ bundel, en mooie gezamenlijke ambitie voor de toekomst. Er moeten, aldus Vonhof, fundamentele keuzes gemaakt worden over hoe we omgaan met onze fiscaliteit. Het moet eenvoudiger, en dan is het niet zo dat er door vereenvoudiging geen werk meer is voor belastingadviseurs, die zullen ook dan nodig blijken en blijven. “Samenvattend, MKB Nederland is blij met de verbeterslagen die het RB voorstelt, maar er moet meer gebeuren. Er moet een fundamentele aanpak van de fiscaliteit komen”, aldus Vonhof.

RB en MKB Nederland trekken samen op in aanpak fiscaliteit

Voorzitter RB Vincent de Jong gaf dat in zijn speech ook al aan: “Maak gebruik van de gebundelde fiscale kennis van RB en MKB Nederland zodat voorkomen wordt dat er ‘ineens’ aan fiscale knoppen wordt gedraaid, die ondernemers niet van tevoren konden kennen. Halverwege de wedstrijd de regels rücksichtslos wijzigen kan niet zonder voorafgaand overleg met betrokken (kennis)partijen.”

Tijdens de RB-dag werden, naast de fiscale actualiteit, netwerken en elkaar ontmoeten, ook fiscale noten gekraakt. Zo kwam onder andere aan de orde wat de impact is van de val van het Kabinet op de plannen die er nog lagen voor de toekomst van box 2 en 3. Ook het onderwerp ‘Fiscaliteit en de next generation’ kwam aan de orde, waarbij vooral de starters op de woningmarkt en hun fiscale positie aan de orde kwamen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten