Er worden regelmatig procedures gevoerd tegen beslissingen van de ontvanger van de Belastingdienst. Denk aan bezwaren en beroepen tegen verrekening van belastingschulden, dwangbevelen of afwijzingen op verzoeken om een betalingsregeling. De beroepszaken komen regelmatig bij de fiscale bestuursrechter terecht. De fiscale rechtsgang staat echter niet voor alle beslissingen van de ontvanger open. Dergelijke beroepszaken worden dus regelmatig niet ontvankelijk verklaard. Zie voor een recente procedure bijvoorbeeld HR 22 april 2022, nr. 21/02744.

Lopen er bij jouw klant invorderingstechnische zaken, zoals een betalingsregeling? Let dan op dat je de juiste rechtsingang gebruikt als de klant het niet eens is met een beslissing van de ontvanger. Voor zover er een voor bezwaar vatbare beschikking wordt opgelegd, staat de fiscale rechtsgang open. Voor de overige beslissingen moet je in administratief beroep of bij de civiele rechter aankloppen. Check hiervoor de Invorderingwet 1990 en de Leidraad Invordering 2008. Wordt het te specialistisch? Overweeg dan om een fiscaal invorderingsspecialist te raadplegen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten