‘We willen, samen met onze leden, klaar zijn voor de toekomst. En dat betekent dat kennis over technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor het werken in de belastingadviespraktijk, essentieel is. Daarom hebben we samenwerking met drie universiteiten gezocht: de Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University en Maastricht University de grondleggers van de Master Tax and Technology. Ook de Belastingdienst participeert. Het is een prachtig voorbeeld van publiek-private samenwerking, Eén die uniek is voor de adviseurs werkzaam in het mkb’, aldus bestuurslid Martin Hommersom.

Voorzitter Fons Overwater vult aan: ‘De snelle ontwikkelingen op technologisch vlak raken de hele samenleving. En in de fiscale context heeft dat niet alleen gevolgen voor grote bedrijven maar ook voor het mkb, voor onze klanten dus.’

Prof. dr. Albert Bomer (verbonden aan de VU Amsterdam en Tilburg University) meldt dat -in tegenstelling tot wat de meeste mensen misschien denken- het gebruik van digitale systemen relatief goedkoop is. Het vergt geen grote investeringen, de techniek is openbaar en gewoon via Google te vinden. Maar natuurlijk moet je wel weten waar het juiste te vinden.

‘Vanuit de universiteiten hechten we groot belang aan deze nieuwe master. Daarmee gaan we deskundigen opleveren die het fiscale domein kunnen overzien én kunnen praten met techneuten. Zij kunnen dus een brugfunctie vervullen en die hebben we nodig. In het verlengde van de Master Tax and Technology ontwikkelen we een onderwijsprogramma voor het RB. Zodat alle leden meer kennis van deze thematiek kunnen vergaren.’

Invulling van het onderwijsprogramma
De samenwerking wordt voor de RB-leden zichtbaar in een programma dat begin 2022 van start gaat. Bij het volledig doorlopen daarvan ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname van de universiteit. Dit onderwijsprogramma bouwt voort op het ledenonderzoek dat in het najaar van 2020 is gehouden. Belangrijke aandachtsgebieden zijn:

  • de technologische aspecten van de fiscaliteit: regelgeving gericht op compliance-verplichtingen waarbij technologie een rol speelt en de gevolgen van het automatiseren van belastingrecht
  • fiscale software: applicaties die gebruikt worden om compliant te zijn aan fiscale en andere administratieve verplichtingen
  • statistiek en kunstmatige intelligentie: statistische basiskennis en tax data-visualisatie met behulp van statistiek als basis voor data-analyses (adviseren met behulp van technologie)
  • technische innovaties gericht op de fiscaliteit.

Martin Hommersom: ‘Uit het ledenonderzoek dat we gehouden hebben, is gebleken dat de RB -jong en oud, generalist en specialist- behoefte heeft aan het uitbreiden en verdiepen van kennis op dit gebied. Daarom hebben we hieraan als bestuur voor 2022 een PE-verplichting gekoppeld; tijdens de ALV van 25 juni lichten we dit toe. Het is cruciaal dat we ons als beroepsgroep ook op dit punt klaar maken voor de toekomst.’

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten