Onlangs vermelden wij in het nieuwsbericht ‘Terugwerkende kracht bij het aangaan van een Vennootschap Onder Firma (VOF) of maatschap’ dat het mogelijk is om een akte van vennootschap onder firma te registreren bij de Belastingdienst. Een oplettend lid maakte ons erop attent dat dit niet (meer) mogelijk is.

Het nieuwsbericht Terugwerkende kracht bij het aangaan van een Vennootschap Onder Firma (VOF) of maatschap hebben wij aangepast.

Welke stukken kunnen (nog) wel ter registratie worden aangeboden bij de Belastingdienst?

Registratie van akten is nog slechts mogelijk als dat wettelijk is vereist voor de geldigheid van de rechtshandeling. Dat geldt voor akten:

  • die een pandrecht vestigen op een roerende zaak, op een recht aan toonder, of op het vruchtgebruik van een dergelijke zaak.
  • die een pandrecht vestigen op een tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder of order luidt, of op het vruchtgebruik van een dergelijk recht
  • die zijn opgemaakt voor de stille cessie van vorderingen
  • die aandelen op naam in een beursgenoteerde vennootschap leveren

Registratie van vorenstaande akten is alleen mogelijk bij Belastingdienst Rotterdam.

Het postadres is:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen/kantoor Rotterdam
AKG team 2
Postbus 50963
3007 BE Rotterdam

Het bezoekadres is:
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam

Het registreren van onderhandse akten is bij de Belastingdienst kosteloos.

Let op
De Belastingdienst bewaart geen kopieën of afschriften van geregistreerde akten.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten