Afgelopen week bracht het kabinet de Voorjaarsnota uit. Om de extra uitgaven voor onder meer de box 3-reparatie, de defensie-uitgaven en de stijging van de AOW te financieren is dekking nodig. In de Voorjaarsnota zijn fiscale maatregelen aangekondigd voor deze dekking die voor veel ondernemers zullen leiden tot lastenverzwaring. Het RB heeft begrip voor het nemen van maatregelen en ziet tegelijk ook dat de voorgestelde wijzigingen rondom de vennootschapsbelasting en de fiscale oudedagsreserve (FOR) vooral grote impact hebben op ondernemers in het mkb.

Een van de fiscale maatregelen die pas één jaar geldt en nu alweer wordt teruggedraaid is het verlagen van het grensbedrag van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (vpb). Deze was met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 395.000, maar het voorstel is om dit in 2023 weer te verlagen naar € 200.000. Dit houdt in dat vanaf € 200.000 resultaat er een belastingtarief geldt van 25,8% in plaats van vanaf € 395.000. Verder wordt overwogen om – als aangekondigde aanscherpingen in de vennootschapsbelasting (OESO Pijler 2) onvoldoende opbrengen – aanvullende dekking te zoeken binnen het lage tarief of (opnieuw) de schijflengte in de vpb. Voor de ondernemer in het mkb betekent dit dat hij gaat opdraaien voor tegenvallende belastingopbrengsten van de (heel) grote ondernemingen. Een voor het RB onaanvaardbare zaak.

Een ander voorstel is om de fiscale oudedagsreserve (FOR) af te schaffen met ingang van 1 januari 2023. Een per 31 december 2022 bestaande FOR kan blijven bestaan en zal volgens de huidige regels worden afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2023 kan er echter niet meer worden gedoteerd aan de FOR. Het RB is voorstander van het (facultatief) kunnen kiezen voor het laten vrijvallen van de FOR met een korting, zoals in de periode 2017- 2019 ook mogelijk was bij het pensioen in eigen beheer. Wordt daar niet voor gekozen dan kan – zoals wordt voorgesteld – de FOR via de huidige wetgeving afgewikkeld worden. Op korte termijn zal deze keuzemogelijkheid zorgen voor een grotere opbrengst voor de overheid en ondernemers en hun adviseurs verlossen van administratieve rompslomp.

Volgende week staat de Voorjaarsnota op de agenda van de Tweede Kamer.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten