Vorige week hebben we je laten weten dat de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) mogelijk in 2023 al wordt verlaagd. Nu heeft staatssecretaris Van Rij de Tweede Kamer geïnformeerd, dat het kabinet de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) in 2023 wil verlagen naar € 27.231 en in 2024 geheel wil afschaffen. Dit voornemen wordt verwerkt in het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Met deze verlaging van € 106.671 naar € 27.231 (bedragen 2022) is de schenkingsvrijstelling eigen woning in ouder-kindrelaties gelijk aan de éénmalig verhoogde vrijstelling. Aangezien voor de éénmalig verhoogde vrijstelling geen bestedingseis geldt, wordt in ouder-kindrelaties de schenkingsvrijstelling eigen woning feitelijk afgeschaft. In zijn brief van 1 maart 2022 heeft staatssecretaris Van Rij aangegeven, dat in 2023 vanwege de automatisering voor schenkingen door derden dezelfde maximale vrijstelling van € 27.231 moet gelden. Voor die schenkingen biedt de schenkingsvrijstelling eigen woning dan nog wel éénmalig extra ruimte boven de reguliere jaarlijkse vrijstelling.

Zodra er meer te melden is over dit wetvoorstel, zoals over het eventuele overgangsrecht, houden we je natuurlijk weer op de hoogte.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten