Het demissionaire kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij bedrijven die getroffen worden door de opgelegde coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 financieel ondersteunen. Onder andere de volgende ondersteuningsmaatregelen worden weer verlengd:

Uitstel van betaling van belastingen
Het bijzonder belastinguitstel voor ondernemers is verlengd tot en met het 31 januari 2022. Zie hiervoor ook onze eerdere berichtgeving hierover. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging van dit belastinguitstel noodzakelijk is.

NOW-6
Werkgevers die tenminste 20 procent omzetverlies lijden vanwege de coronamaatregelen kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW-6 (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) aanvragen. De NOW-6 zal naar verwachting grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW-5 kennen. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari 2022 bekend gemaakt.

TVL Q1 2022
Ondernemers die tenminste 30 procent omzetverlies lijden vanwege de coronamaatregelen kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022 aanvragen. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-onderneming kan maximaal € 550.000 ontvangen, voor niet-mkb-ondernemingen blijft dit maximaal € 600.000. De voorwaarden van TVL Q1 2022 zijn gelijk aan die van TVL Q4 2021. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket TVL Q1 2022 open gaat.

Meer informatie over TVL Q1 2022 vind je op de website van RVO.

Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)
Gemeenten bieden via de Bbz financiële steun aan zelfstandigen die onvoldoende inkomsten voor hun levensonderhoud hebben. Het kabinet heeft de tijdelijke versoepelingen in de Bbz, zoals geen vermogenstoets en de mogelijkheid om deze met terugwerkende kracht aan te vragen, verlengd tot en met maart 2022.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten