Het kabinet heeft in een kamerbrief van 28 januari 2022 aangekondigd de huidige uitstelregeling van belastingbetalingen te verlengen naar 31 maart 2022. Het uitstel geldt hierdoor voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt. Dit betekent dat de belastingschulden die voortvloeien uit de maandaangiften omzetbelasting/loonheffingen over de perioden januari en februari 2022 onder dit verlengde uitstel vallen. De maand/kwartaalaangiften omzetbelasting/loonheffingen over de periode maart 2022 en het eerste kwartaal 2022 vallen hier niet onder.

Het kabinet doet in de bovengenoemde kamerbrief een oproep aan de ondernemers om verantwoord met de uitstelregeling om te gaan. Door de lange duur van het uitstel kunnen de belastingschulden van ondernemers toenemen tot niveaus die investeringen en economisch herstel kunnen belemmeren. Bovendien bestaat het risico dat het uitstel van betaling in toenemende mate van toepassing is op ondernemingen die het uitstel niet (meer) nodig hebben of ondernemingen die niet meer in de kern gezond zijn. Het kabinet roept ondernemers daarom op alleen gebruik te maken van de uitstelregeling als dat echt nodig is.

Verlaagd btw-tarief online sportlessen
Daarnaast heeft het kabinet besloten om met terugwerkende kracht de sportlessen die sportscholen online aanbieden tijdens de lockdownperiode te belasten met het verlaagde btw-tarief. Dit betekent dat de online sportlessen vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 belast zijn met 9% btw. Zonder deze tijdelijke maatregel waren deze online sportlessen belast met het algemene btw-tarief van 21%.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten