Het wetsvoorstel ‘Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht’ maakt het mogelijk om een bv via de elektronische weg op te richten. Fysiek aanwezig zijn bij de notaris is dan niet meer nodig. Een online beeldverbinding is voldoende, tenzij er een vermoeden bestaat van identiteitsfraude of twijfels over de handelingsbekwaamheid of vertegenwoordigingsbevoegdheid van de oprichters en aandeelhouders. De notariële oprichtingsakte wordt vervolgens langs de elektronische weg verleden. Het online oprichten wordt mogelijk voor oprichting van bv’s in contanten. Oftewel: er moet op de aandelen in geld worden gestort. Dat betekent dat het online oprichten van een bv waarbij een onderneming wordt ingebracht, niet mogelijk is. Dit moet nog steeds fysiek bij de notaris gebeuren.

Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit nader te bepalen tijdstip.

Wil je het wetsvoorstel en de precieze voorwaarden voor elektronische oprichting van een bv nalezen? Klik dan hier.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten