Door de opkomst van de deel- en platformeconomie moet het belastingstelsel zich aanpassen. De huidige wetgeving is daarover niet helder. Er wordt soms aangesloten bij huidige bepalingen, maar in de praktijk blijkt het lastig om met “oude” wetgeving over deze nieuwe vormen van inkomen te heffen.

De huidige wetgeving zorgt voor onzekerheid voor de personen die deelnemen aan zo’n platform. Ook zorgt het voor een onrechtvaardige heffing.

Tegenwoordig zijn er een aantal in het oog springende platformen. Denk aan Uber, Airbnb, Twitch, Snappcar en Instagram. Allemaal zijn het digitale platformen waarmee gebruikers geld kunnen verdienen door het leveren van een dienst of het beschikbaar stellen van een goed.

In het geval van Airbnb wordt de woning verhuurd, bij Snappcar de auto. Via Uber is de gebruiker een parttime taxichauffeur. Via Twitch en Instagram promoten gebruikers bepaalde producten aan hun volgers, waarbij ze vaak een percentage krijgen van de extra omzet. Ook kunnen volgers bedragen doneren.

Het is erg lastig om de inkomsten te kwalificeren volgens de huidige normen. Het roept diverse vragen op. Is er sprake van een onderneming, van resultaat overige werkzaamheden, of is het meer een hobby? In het geval van Airbnb kan de vraag worden gesteld of het verhuur van de woning de eigen woning betreft.

Oplossing Jong RB

Om de onzekerheid weg te nemen stellen wij het volgende voor:

  • Alle inkomsten uit online platformen worden belast als ‘resultaat overige werkzaamheden’. De kosten zijn aftrekbaar. De platformen zelf zijn verplicht uit te draaien welke inkomsten worden gegenereerd door de gebruiker.
  • In het geval van Uber kan ook worden bepaald hoeveel kilometers zijn gereden. De kilometers worden hierbij tegen € 0,19 als kosten afgetrokken.

Het enige wat niet binnen de reikwijdte van dit voorstel valt is de opbrengst van gratis producten.

Om niet onnodige discussies te voeren stellen wij een drempel voor van € 500 per jaar. Onder dit bedrag wordt het geacht een hobby te zijn. Ook bestaat er een tegenbewijsregeling voor de gebruiker die van mening is een ondernemer te zijn. Vooral bij de zeer succesvolle influencers is dit aannemelijk.