Selecteer datum

De staking van een onderneming betekent niet per se het stopzetten van de onderneming. Het kan ook gaan om een toetreding tot of uittreding uit een maatschap. Wanneer is er sprake van een staking? Wat is in een dergelijk geval de overdrachtswinst en kunt u de hoogte daarvan beïnvloeden? En als er dan al stakingswinst ontstaat, hoe kunt u de fiscale heffing daarover voorkomen of uitstellen?
In deze cursus ontleden we het stakingsbegrip minutieus. Dit kan tot verrassende uitkomsten leiden.
Voor deze cursus beschikt u over de nodige basiskennis over winst uit onderneming.

Onderwerpen

Staking en stakingswinst;
Beïnvloeding en vaststelling van de omvang van de stakingswinst;
Is afrekenen altijd de enige optie?
Maximale inzet van stakingswinstfaciliteiten;
Toe- en uittreding uit een personenvennootschap.

Leerdoelen

U heeft een verdiepte kennis omtrent staken in de winstsfeer;
U weet hoe u de omvang van de stakingswinst kunt bepalen en beïnvloeden;
U weet hoe u de heffing over stakingswinst kunt beperken.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten