De staking van een onderneming betekent niet per se het stopzetten van de onderneming. Het kan ook gaan om een toetreding tot, of uittreding uit, een maatschap. Wanneer is er sprake van een staking? Wat is in een dergelijk geval de overdrachtswinst en kunt u de hoogte daarvan beïnvloeden? En als er dan al stakingswinst ontstaat, hoe kunt u de fiscale heffing daarover voorkomen of uitstellen?
In deze cursus ontleden we het stakingsbegrip minutieus. Dit kan tot verrassende uitkomsten leiden.
Voor deze cursus beschikt u over de nodige basiskennis over winst uit onderneming.

Wat ga je leren in de cursus Staking van de onderneming – verdieping?

  • Staking en stakingswinst;
  • Beïnvloeding en vaststelling van de omvang van de stakingswinst;
  • Is afrekenen altijd de enige optie?;
  • Maximale inzet van stakingswinstfaciliteiten;
  • Toetreding tot, en uittreding uit, een personenvennootschap;
    Recente jurisprudentie rondom staking van de onderneming.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je hebt een verdiepte kennis omtrent staken in de winstsfeer;
  • Je weet hoe je de omvang van de stakingswinst kunt bepalen en beïnvloeden;
  • Je weet hoe je de heffing over stakingswinst kunt beperken.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?