Selecteer datum

Als belastingadviseur heb je in je klantenbestand (bijna) altijd aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in een vennootschap. Zij lenen vaak aan of van hun vennootschap. Maar is het wel helder wanneer er sprake is van een aanmerkelijk belang en van een regulier of vervreemdingsvoordeel? Hoe zit het met de verschillende doorschuifregelingen? Wat is de laatste stand van de rechtspraak over de tbs-regeling en (on)zakelijke leningen? Ben je op de hoogte van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap?

Deze module gaat uitgebreid in op de systematiek van box 2 en de daarmee samenhangende tbs-regeling in box We behandelen actuele rechtspraak, fiscale faciliteiten en mogelijkheden van verliesverrekening.

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.
Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.

Wat ga je leren in de module Aanmerkelijk belang en terbeschikkingstellingsregeling?

 • De aanmerkelijkbelanghouder;
 • Inkomen uit aanmerkelijk belang: reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen;
 • Genietingstijdstip;
 • Doorschuifregelingen;
 • Verliesverrekening;
 • Tbs-regeling ex artikel 3.92 Wet IB 2001;
 • Bepaling resultaat uit de werkzaamheid;
 • Bijzondere bepalingen inzake de tbs-regeling.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Jouw kennis op het terrein van box 2 en de tbs-regeling is up-to-date;
 • Je kunt vragen van jouw klanten en de inspecteur over dit onderwerp deskundig beantwoorden.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?