Selecteer datum

Hoe wordt de heffing over inkomsten uit vermogen vormgegeven na het Kerst-arrest van de Hoge Raad over box 3? Komt er nog nieuwe wetgeving met betrekking tot het ondernemerschap (versus de dienstbetrekking) of blijft het bij een webmodule? Wat is de stand van zaken in de aanpak van excessief lenen bij de eigen vennootschap? Welke andere maatregelen neemt het Kabinet voor het jaar 2023 en de daarop volgende jaren? Gaat er bijvoorbeeld iets veranderen aan de fiscale behandeling van de CV en het fonds voor gemene rekening? Bij het openzetten van deze cursus is nog niet bekend welke maatregelen het kabinet neemt met Prinsjesdag (of eerder), maar het lijkt waarschijnlijk dat deze vragen tijdens de cursus aan de orde komen.
Je krijgt niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de meest belangrijke en recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Essentieel dus om hier volledig van op de hoogte te zijn.

Onderwerpen

  • Het pakket Belastingplan 2023 en andere wetsvoorstellen waarvan de inhoud op moment van publicatie nog niet bekend is. Excessief lenen bij de eigen vennootschap en de alternatieven voor box 3 zullen daar naar verwachting deel van uitmaken;
  • Belangrijke recente jurisprudentie en besluiten.

Leerdoelen

  • Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de inkomstenbelasting.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen

Ina van Driel

Ina van Driel

Eugenie Mossou

Eugenie Mossou