Met de energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen profiteren van belastingvoordelen. De verwachting is dat het kabinet met ingang van 2024 de energie-investeringsaftrek verlaagt. Het loont dus wellicht om nog dit jaar te investeren om optimaal gebruikt te kunnen maken van de EIA.

De verlaging van de EIA in 2024 zal naar verwachting niet alleen zien op een verlaging van het aftrekpercentage van de EIA maar ook het maximale investeringsbedrag. Hoe de EIA er in 2024 precies uitgaat zien zal duidelijk worden in het Belastingplan 2024. Voor 2023 is het aftrekpercentage nog 45,5% van het investeringsbedrag dat in aanmerking kan worden genomen.

Wat zijn de aandachtspunten?

  • Energie-investeringsaftrek is uitsluitend voor ondernemers voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of een van de BES-eilanden;
  • het investeringsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten moet samen minimaal €2.500 per melding bedragen;
  • het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn;
  • het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst 2023 staan;
  • het maximale investeringsbedrag waarop EIA kan worden toegepast bedraagt € 136.000.000 (2023) per jaar. Voor de berekening van de maximale EIA als sprake is van een samenwerkingsverband, zie hieronder;
  • de EIA-aanvraag moet elektronisch worden gedaan. Hiervoor is Eherkenning van minimaal niveau 2 noodzakelijk;
  • de melding moet gedaan worden binnen drie maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan. Voortbrengingskosten moeten worden gemeld binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Gemaakt betekent volgens oude jurisprudentie in deze het betaalmoment (HR 16 november 1960, nr. 14.384, BNB 1961/4). Zijn de voortbrengingskosten in hetzelfde kwartaal gemaakt als waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen? In die situatie moeten de voortbrengingskosten binnen 3 maanden na de ingebruikname worden gemeld.

EIA bij samenwerkingsverbanden

Als sprake is van een samenwerkingsverband zoals een vennootschap onder firma is (vof) er een speciale bepaling om het maximale bedrag aan energie-investeringen per vennoot te berekenen. Zie hiervoor Artikel 3.42. Energie-investeringsaftrek Wet inkomstenbelasting 2001. Omdat de EIA voorbehouden is aan ondernemers, kan een commanditaire vennoot of medegerechtigde er geen gebruik van maken.

Combineren van regelingen

De mogelijkheid bestaat om, mits aan de voorwaarden van de afzonderlijke regelingen wordt voldaan, de EIA te combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De EIA kan niet worden gecombineerd met de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als gekozen kan worden voor de EIA of de MIA dan is de EIA meestal de betere keuze. Dit komt omdat de EIA 45,5% bedraagt en de MIA tussen de 27% en de 45% ligt. De EIA en Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen ook niet gecombineerd worden.

De actuele Energielijst raadplegen of meer informatie over de aanvraagprocedure EIA? Kijk op de speciale pagina over EIA op de website van RVO.

Raadpleeg voor meer informatie over de ISDE deze pagina van RVO.

Niet vergeten

  • Je klant tijdig informeren over de mogelijkheden van energie-investeringen en de mogelijke voordelen van de EIA;
  • je klant laten weten wat hij nodig heeft om te melden en wanneer hij moet melden
  • zorg dat je klant weet hoeveel hij in 2023 moet betalen op de investering óf dat hij het bedrijfsmiddel in gebruik moet nemen in 2023 om gebruik te kunnen maken van de KIA en de EIA in 2023!

Wil je alles weten over de wijzigingen die met Prinsjesdag zijn aangekondigd waaronder ook de voorgenomen wijzigingen van de energie-investeringsaftrek 2024? Geef je dan op voor de cursus Rijksbegroting: actualiteiten Prinsjesdag. De cursus wordt gegeven in Vianen op 27 september aanstaande door Prof. Dr. Mr. E.J.W. Heithuis. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de wijzigingen. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten