De nieuwe minister van Financiën Kaag heeft in een kamerbrief van 14 januari 2022 de kamervragen over o.a. de voorgenomen belastingplannen van het nieuwe kabinet beantwoord. Hieronder tref je een aantal antwoorden van het nieuwe kabinet over fiscale plannen uit het regeerakkoord.

In kaart brengen van de vermogensongelijkheid
Naar aanleiding van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. gaat het kabinet de impact van het (fiscale) beleid op de vermogensverdeling stelselmatig in kaart brengen. Het regeerakkoord kent geen expliciete doelstelling op het gebied van vermogensongelijkheid. Via interdepartementale beleidsonderzoeken wordt in kaart gebracht hoe beleidsmatig tegen de vermogensverdeling moet worden aangekeken en of een maatstaf hiervoor een rol moet spelen in het besluitvormingsproces en zo ja, welke dan.

0% btw op groente en fruit
Het kabinet gaat de komende periode de mogelijkheden onderzoeken of de btw op groente en fruit verlaagd kan worden naar 0% en het invoeren van een suikerbelasting. De mogelijkheden voor deze maatregelen worden in samenhang onderzocht.

Excessief lenen bij de eigen vennootschap
De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt versoepeld doordat het maximumbedrag dat bij de eigen vennootschap geleend mag worden wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Dit betekent dat indien een aanmerkelijkbelanghouder een schuld heeft bij zijn eigen vennootschap van meer dan € 700.000 dat het meerdere wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting (box 2). Door de hogere drempel van € 700.000 is de verwachting dat een kleiner deel van de aanmerkelijkbelanghouders geraakt worden.

Het doel van het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap is het tegengaan van belastinguitstel en mogelijk belastingafstel dat zich voordoet in box 2 van de inkomstenbelasting. Door het excessief lenen bij de eigen vennootschap door aanmerkelijkbelanghouders kan de box 2-heffing worden uitgesteld. Via het aangaan van een lening bij de eigen vennootschap kan een aanmerkelijkbelanghouder namelijk, ondanks het niet uitkeren van dividend, toch beschikken over middelen uit de eigen vennootschap zonder hierover op dat moment belasting te betalen. Daarom regelt het wetsvoorstel dat bij leningen op de peildatum van 31 december van meer dan € 700.000 het meerdere als fictief regulier voordeel in box 2 wordt belast. De maatregel heeft naar verwachting een preventieve werking. Het kabinet verwacht dat aanmerkelijkbelanghouders hun schulden tot onder het maximumbedrag zullen brengen en houden.

Bekijk ook de introductiedossiers van de nieuwe bewindspersonen

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten