De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat hoog op de agenda van politiek en bestuurlijk Den Haag. Onder meer het CPB heeft afgelopen jaar op verzoek van het ministerie van EZK onderzocht in hoeverre de BOR en de doorschuifregelingen doeltreffend, noodzakelijk en doelmatig zijn. De conclusie van de Evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht is dat bij ongeveer driekwart van de overdrachten voldoende middelen zijn om de belastingen direct te betalen en in andere gevallen is een betalingsregeling voor de overheid een goedkoper instrument om de continuïteit te borgen dan een vrijstelling.

Het kabinet heeft gereageerd op het CPB advies en op het moment is het ministerie van EZK de plannen voor de toekomst van de bedrijfsoverdracht aan het evalueren, met name op doelmatigheid en uitvoerbaarheid. Het RB heeft afgelopen maandag hier desgevraagd input op geleverd en haar standpunt duidelijk naar voren gebracht. Familiebedrijven zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en zorgen voor werkgelegenheid, verduurzaming en innovatiekracht. Het RB is voorstander van een versobering van de BOR, onder de voorwaarde dat deze faciliteit blijft bestaan op een wijze die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van deze faciliteit, en overigens eerlijker en gelijker uitpakt.

Hier lees je de brief aan het ministerie van EZK

Wees op tijd!
De betrokken medewerkers van EZK zijn er volstrekt helder over dat de BOR gewijzigd zal gaan worden, overeenkomstig eerder gepubliceerde plannen. Zo zal onder meer verhuurd onroerend goed dat deel uitmaakt van ondernemingsvermogen van toepassing van de faciliteit worden uitgesloten. Dat voorstel zal – zo is de stellige verwachting – deel uitmaken van het Belastingplan 2024. Of dat voorstel dan pas per 1 januari 2024 in werking zal treden of wellicht al eerder is nog niet duidelijk. Maar duidelijk is wel dat de BOR kan snel wijzigen, zoals het eruit ziet dus zelfs per of kort na Prinsjesdag. Zodoende is het advies aan alle leden om lopende of geplande bedrijfsoverdrachten niet nodeloos te laten liggen en indien mogelijk snel af te handelen.

Bijlagen:
Interview Wil Vennix inzake BOR
Position Paper BOR

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten