De komende weken staan er weer leerzame cursussen gepland! Wil jij verder groeien in het vakgebied en je kennis vergroten? Ontdek in ons cursusaanbod wat bij jou past.

 

Ontwikkelingen Fiscale eenheid

Woensdag 27 september | Van der Valk Vianen | 16.00 – 21.00 uur

De fiscale eenheid is een zeer belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting; één die door heel veel belastingplichtigen wordt gebruikt. Het vormen van een fiscale eenheid biedt veel voordelen, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Het is van groot belang dat deze voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Tijdens deze cursus wordt de werking van het fiscale eenheidsregime besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen met betrekking tot de regeling, waaronder jurisprudentie en besluiten van de staatssecretaris. Na deze cursus is jouw kennis over het fiscale eenheidsregime verdiept en verbreed, ben je op de hoogte van de voor- en nadelen en de actualiteiten rondom dit thema.

 

 Bekijk de cursus hier 

 

 

Actualiteiten inkomstenbelasting

Donderdag 28 september | Van der Valk Assen | 16.00 – 21.00 uur

Naast de aanpassingen in de inkomstenbelasting die uit het pakket Belastingplan 2024 en de box-3-regelgeving voortvloeien, wordt tijdens de cursus ook ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot een aantal andere wetsvoorstellen en de IB aspecten daarvan. Bijvoorbeeld de wijzigingsvoorstellen voor de VOF, CV, de maatschap, de vrijgestelde beleggingsinstelling en het fonds voor gemene rekening. Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de meest belangrijke en recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Hiermee ben jij weer helemaal op de hoogte!

 

 Bekijk de cursus hier 

 

 

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging

Maandag 2 oktober 2023 | Van der Valk Akersloot | 13:00 – 21:00 uur

Vroeg of laat krijg je als ondernemer te maken met een bedrijfsoverdracht. Dit kan de nodige gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. Naast de zojuist opgesomde gevolgen, kunnen ook recente ontwikkelingen invloed hebben op de bedrijfsopvolging. Recentelijk heeft de Hoge Raad besloten dat de BOR voor verhuurd vastgoed uitgesloten wordt. Wanneer je je bezighoudt met een bedrijfsopvolging, is het van belang om van dit soort actualiteiten en gevolgen op de hoogte te zijn. Alles wat je hierover moet weten, wordt besproken tijdens de masterclass ‘Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging’.

 

 Bekijk de cursus hier 

 

 

Actualiteiten loonheffingen

Maandag 9 oktober 2023 | Van der Valk Dordrecht | 16:00 – 21:00 uur

Loonheffingen zijn belangrijker dan ooit. Voor de overheid zijn ze veruit de meest relevante inkomstenbron. Ook voor 2023 wordt weer verwacht dat bijna 60% van alle belasting- en premie-inkomsten uit loonheffingen bestaat. Zo’n € 192 miljard. Maar wat zal de opbrengst werkelijk zijn? En wie gaan in 2023 de kosten van de crisis betalen? Tijdens deze cursus behandelt de docent op een interactieve manier de meest actuele vraagstukken rond dit onderwerp.

 

 Bekijk de cursus hier 

 

 

Vermogensverdeling bij echtscheiding

Woensdag 11 oktober 2023 | Van der Valk Vianen | 16:00 – 21:00 uur

Een echtscheiding goed afwikkelen is een belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces. In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste civielrechtelijke regels en praktische aandachtspunten bij de vermogensverdeling of verrekening in het kader van een scheiding dan wel een uiteengaan van samenlevers. Daarbij spelen de verschillende huwelijksregimes van goederenrechtelijke gemeenschappen (én uitzonderingen) een rol. Ook komen de belangrijkste samenhangende fiscale aspecten aan de orde. Na het volgen van deze cursus kun je een vermogensopstelling maken a.d.h.v. de diverse goederenrechtelijke bepalingen, ben je in staat de fiscale gevolgen te benoemen, en weet je hoe onbedoelde gevolgen kunnen worden voorkomen.

 

 Bekijk de cursus hier 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten