Coalitieakkoord
Onder het motto: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ presenteerde het komend kabinet-Rutte IV op 15 december 2021 het coalitieakkoord. Met dit akkoord werken VVD, D66, CDA en ChristenUnie toe naar een samenleving waarin de overheid mensen in staat stelt de schouders eronder te zetten.

Een aantal fiscale voorstellen uit het akkoord belichten wij hieronder. Dit zijn voorstellen op het terrein van de bedrijfsopvolgingsregeling en investeren in duurzaamheid.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Het Register Belastingadviseurs (RB) is verheugd te lezen dat de nieuwe coalitie net als het RB een eerlijkere en eenvoudigere bedrijfsopvolgingsregeling nastreeft. Hiervoor pleitte het RB eerder al in een brief naar de informateur en in het artikel in het FD naar aanleiding van onze position paper over dit onderwerp. Na de evaluatie in 2022 bekijkt het kabinet de verbetermogelijkheden van deze regeling en hoe oneigenlijk gebruik ervan kan worden tegengegaan.

Investeren in duurzaamheid
Onder de noemer duurzaamheid worden veel maatregelen aangekondigd. Er komt een minister voor Klimaat en Energie. Investeren in duurzaamheid betekent automatisch dat er gekeken wordt naar fiscale regelingen. Er komt meer budget voor Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Daarnaast verandert er veel in heffingen rondom energie en CO2.

Trends
Tevens is de nieuwe regering voornemens de belastingheffing meer gericht in te zetten voor het beschermen van de gezondheid (bijv. invoeren suikerbelasting) en in het kader van het principe ‘de vervuiler betaalt’ (bijv. extra heffing grote industrievervuilers en verhogen vliegbelasting).

Het gehele coalitieakkoord en de bijlagen lees je hier.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten