Fiscale actualiteiten vastgoed (IB en Vpb) 

Maandag 30 oktober 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

Het rommelt op de vastgoedmarkt, wat gevolgen heeft voor de adviespraktijk. Klanten worden geconfronteerd met onderwerpen als een vermogenswinstbelasting voor vastgoed in box 3. Hoe werkt het (wel en niet)? Wat zijn de gevolgen voor het rendement? Loont het om vastgoed over te brengen naar de bv? Jij kunt hen straks optimaal adviseren!

Ook duurzaamheid is vandaag de dag een belangrijk thema. We bespreken wat je moet weten over duurzaamheidsinvesteringen rondom vastgoed. Welke oplossingen zijn er? We duiden de fiscale feiten met betrekking tot vernieuwbouw, herontwikkeling, sloop en nieuwbouw. Leer meer over de aanpassingen van de afschrijvingen, want de verwerking verschilt aanzienlijk.

Je begrijpt het al, reden genoeg om er 30 oktober bij te zijn!

 

 Bekijk de cursus  

 

 

Actualiteiten vennootschapsbelasting

Donderdag 2 november 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Assen

Wat staat er in het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingpakket 2024 over vennootschapsbelasting? Volgens docent dr. Frank Elsweier is het antwoord ”niet veel”, maar dat is ook een antwoord. Dat betekent immers niet dat er niks gaande is. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen op het gebied van vennootschapsbelasting, zoals een wijziging van de tarieven, jurisprudentie over het bepalen van de winst, renteaftrekbeperkingen en reorganisaties en nieuwe wetgeving op het gebied van de liquidatieverliesregeling, de verliesverrekeningsregels en het zakelijkheidsbeginsel.

In deze cursus worden door dr. Elsweier alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Schrijf je snel in en update je kennis over alles rondom vennootschapsbelasting wat er wel óf niet in het Belastingpakket 2024 staat! 

 

 

 Bekijk de cursus 

 

 

Fiscale en juridische aspecten van overlijden

Woensdag 1 november 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen – Basis

Woensdag 13 december 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen – Verdieping

Met de vergrijzende bevolking neemt ook de overdracht van vermogen naar de jongere generaties toe. Kennis van erfbelasting wordt daarom steeds belangrijker. Bereid jezelf voor op deze overdracht van vermogen en maak jezelf wegwijs in de wereld van de Successiewet.

Tijdens deze cursus duiken we dieper in het systeem van de erfbelasting, inclusief het tijdstipkarakter en uitzonderingen daarop. Bovendien behandelen we de waarderingsmaatstaven en enkele belangrijke fictiebepalingen. Deze onderwerpen worden niet alleen theoretisch behandeld, maar ook aan de hand van concrete voorbeelden van de meest voorkomende testamenten. Denk hierbij aan testamenten zoals de wettelijke verdeling, het vruchtgebruiktestament en de tweetrapsmaking.

Na het volgen van deze cursus kun je jouw klant in standaardsituaties adviseren over hoe je een nalatenschap het beste kan regelen en heb je kennis van de meest voorkomende testamenten.

In aansluiting op deze basiscursus kun je je nieuwe kennis nog verder uitbreiden tijdens de verdiepingscursus. Hierbij wordt ingegaan op verschillende testamentvormen en de fiscale en juridische gevolgen daarvan.

 

 Bekijk de basiscursus 

 Bekijk de verdiepingscursus 

 

 

Herstructurering breed inclusief rekentechniek

Maandag 6 november 2023 | 14.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Akersloot

Soms is één bv voldoende. Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of -opvolging mogelijk te maken. Er zijn meerdere fiscale wegen die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. Belangrijk dus om jouw klant hier goed over te kunnen adviseren.

In deze praktisch ingerichte cursus leer je de fiscale instrumentarium bij herstructurering kennen, weet je hoe je deze instrumenten toe moet passen en kun je jouw klant bij herstructurering adviseren over de best passende herstructureringsinstrumenten.

 

 Bekijk de cursus 

 

 

Vermogensstructurering voor de vermogende particulier

Maandag 6 november 2023 | 14.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Tilburg

Vermogende particulieren stellen hoge eisen aan hun belastingadviseur. Deze type klanten willen sparren en verwachten advies inzake vermogensstructurering en estate planning. Dit vereist een allround adviseur met kennis van zaken.

In de cursus ‘Vermogensstructurering voor de vermogende particulier’ wordt uitgebreid stilgestaan bij veelvoorkomende vraagstukken binnen vermogende families. Moeten deze families bijvoorbeeld privé, in de bv of via een open of besloten fonds voor gemene rekening (FGR) beleggen? Welke mogelijkheden hebben ze om de box 3-belastingdruk op beleggingen te optimaliseren? Is het daarbij zinvol om investeringen en beleggingen op naam van de kinderen te doen en hoe structureer je dat?

Na de cursus ben je beter in staat om vermogende particulieren te adviseren over de fiscale gevolgen van vermogensstructuren en leer je advieskansen te creëren. Hierdoor word jij de adviseur die zij nodig hebben.

 

 Bekijk de cursus 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten