Sinds maandag 26 juli 2021 is het aanvraagloket bij het UWV geopend om de NOW-4 (zesde tranche) subsidie aan te vragen. Het aanvraagloket voor de NOW-4 sluit op donderdag 30 september 2021. De NOW-4 subsidie is het vervolg op de NOW-3.3 (vijfde tranche). Om duidelijkheid te verschaffen over deze tijdelijke maatregel heeft Bureau Vak Techniek, net als voor de NOW-1, NOW-2, NOW-3.1,  NOW-3.2 en NOW-3.3, een notitie over de nieuwste subsidie geschreven. In de NOW-4 regeling heeft het ministerie van SZW een aantal aanpassingen opgenomen ten opzichte van NOW-3 regelingen:

  • Het omzetverliespercentage wordt in de NOW-4 regeling begrenst op 80%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de NOW-4 subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 80% omzetverlies, ook als de werkgever meer omzetverlies heeft.
  • De TVL is uitgezonderd van het omzetbegrip voor de NOW-4 en NOW-3. In de NOW-4 telt de TVL niet langer mee als omzet voor de vaststelling van de NOW-subsidie. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor de NOW-3 (derde t/m vijf de tranche) regeling. Voor de NOW-1 en NOW-2 behoort de TVL wel tot de omzet voor de NOW.
  • In de controlesystematiek van de NOW zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de administratieve lasten, waar werkgevers mee te maken krijgen als zij een NOW-aanvraag doen, worden verminderd. Voor de deskundige derde verklaring is de nieuwe grens € 40.000 (voorschot en vaststelling). Voor de accountantsverklaring was vanaf een voorschot van € 100.000 een accountantsverklaring verplicht, dit wordt € 125.000  (dit drempelbedrag gold al voor de vaststelling). Deze aanpassingen zijn ook met terugwerkende kracht ingevoerd voor de NOW-3 regelingen.
  • In de NOW-4 regeling is een aanvullende voorwaarde opgenomen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend. Met deze voorwaarde worden werkgevers die een voorschot van meer dan € 125.000  hebben ontvangen, of waarbij de subsidie wordt vastgesteld op meer dan € 125.000, verplicht om bij een NOW-aanvraag een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over het bonus- en dividendbeleid.

Deze notitie is voorlopig de laatste notitie in de lange reeks van NOW-notities. Op dit moment is niet bekend of de NOW-regeling na 1 oktober 2021 wordt verlengd.  Als de NOW-regeling wordt verlengd, dan zal Bureau Vak Techniek je hierover informeren.

Je kunt alle notities over de NOW vinden op ons? Fiscaal Kennisplatform.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten