In de diverse TVL-regelingen wordt voor het omzetbegrip aansluiting gezocht bij de omzet die bedrijven aangeven in de aangifte omzetbelasting. De wetgever heeft voor dit omzetbegrip gekozen vanwege de uitvoerbaarheid van de diverse TVL-regelingen en ter beperking van de administratieve lasten. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in de uitspraak van 11 januari 2022 (ECLI:NL:CBB:2022:5) al geoordeeld dat dit geen onredelijk uitgangspunt is.

Bij het vaststellen van de TVL subsidie controleert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de definitieve vaststelling van de TVL subsidie. RVO gaat bij de controle van de omzet uit van de aangegeven omzet in de aangifte omzetbelasting. RVO krijgt deze omzetgegevens van de Belastingdienst. Dit betekent dat wanneer het bedrijf een desinvestering doet (bijvoorbeeld verkoop van een bedrijfsauto) waarover het bedrijf omzetbelasting moet betalen, dat deze desinvestering als omzet in de aangifte omzetbelasting moet worden verantwoord. En hierdoor heeft de desinvestering invloed op het omzetverlies voor de TVL-subsidie. Het bovenstaande heeft College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt in haar uitspraak van 14 juni 2022 (ECLI:NL:CBB:2022:307).

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten