Sinds 1 november is de BAR-bedrijfslevenregeling in werking. Deze geeft een tegemoetkoming aan internationale ondernemers die door de Brexit extra kosten maken of nog gaan maken. Het gaat dan niet om omzetverlies, maar om kosten als opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van transportmaterieel. De regeling is te splitsen in:

  • Tegemoetkoming voor gemaakte kosten
  • Tegemoetkoming voor nog te maken kosten

Verschillende deadlines, één nadert snel
Beide regelingen hebben een aanvraagperiode, elk met een eigen sluitingsdatum. De deadline voor de Tegemoetkoming voor nog te maken kosten nadert het snelst. Ondernemers hebben namelijk nog tot 13 december 2022, 17.00 uur de tijd. Bekijk hier de voorwaarden.

Voor de Tegemoetkoming voor gemaakte kosten is de deadline een paar maanden later. Ondernemers kunnen die nog tot 31 maart 2023, 17.00 uur aanvragen. Bekijk hier de voorwaarden voor dit onderdeel.

Vragen?
Weet je niet zeker of een ondernemer in aanmerking komt voor één van deze tegemoetkomingen? De online Regelhulp geeft een indicatie óf en voor welke tegemoetkoming hij in aanmerking komt.

Verder zijn op de website van het RVO veel gestelde vragen te vinden. En als een vraag daar niet tussenstaat, zijn medewerkers van het RVO te benaderen via een online contactformulier of telefonisch via 088 042 42 42 (keuze 3-3).

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten