Op 19 september 2023 (Prinsjesdag) zal naar alle waarschijnlijk het wetsvoorstel Vastgoedaandelentransacties worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan dit wetsvoorstel is op 28 maart, 14 april en 29 juni 2023 al eerder aandacht besteed.

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting van artikel 15, lid 1, aanhef en onderdeel a WBRV niet van toepassing zal zijn indien een kwalificerend belang aan aandelen wordt verkregen in een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a WBRV (Onroerende zaak rechtspersoon). Dit wetsvoorstel heeft gevolgen indien er zich nieuw vervaardigde onroerende zaken en/of bouwterreinen in de Onroerende Zaak Rechtspersoon (OZR) bevinden.

De samenloopvrijstelling blijft wel van toepassing, wanneer de betreffende onroerende zaken of de rechten waaraan deze zijn onderworpen gedurende twee jaar na verkrijging voor 90% of meer gebruikt worden voor btw-belaste handelingen.

Overgangsrecht

Het demissionair kabinet heeft aangekondigd dat zij in het wetsvoorstel overgangsrecht op zal nemen om lopende projecten te eerbiedigen. Voor dat overgangsrecht wordt aangesloten bij het moment van indiening van het wetsvoorstel, te weten 19 september 2023 (Prinsjesdag). Het overgangsrecht zal betrekking hebben op projecten waarvoor op dat moment getekende overeenkomsten bestaan in de vorm van een zogenoemde intentieverklaring.

Wat te doen voor Prinsjesdag
Om gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht, lijkt het ons verstandig om de intentieverklaring zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor Prinsjesdag, te laten ondertekenen. Voor verkrijgingen ná 1 januari 2030 bestaat geen overgangsrecht om een hele lange en alsmaar voortdurende werking van het overgangsrecht te voorkomen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Vastgoedaandelentransacties is 1 januari 2025.

Ontdek nu alles over de fiscale aspecten van vastgoed in de module: “Fiscale aspecten van Vastgoed” van onze RB Academy. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de belastingen van Vastgoed. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten