Het RB heeft op 27 maart 2023 een reactie gepubliceerd op de internetconsultatie wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties.

Kern van dit wetsvoorstel is dat er overdrachtsbelasting geheven wordt bij de verkrijging van een kwalificerend aandelenbelang in een Onroerende Zaak Rechtspersoon (OZR) waarin zich nieuwe onroerende zaken bevinden. Een OZR is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Met nieuwe onroerende zaken worden hier bedoeld de onroerende zaken die vallen onder de definitie van artikel 11, lid 1, onderdeel a, sub 1, Wet op de Omzetbelasting 1968. Het gaat dan om zich in de OZR bevindende gebouwen of gedeelten daarvan en het erbij behorende terrein vóór, op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming of bouwterreinen.

Concreet houdt de wijziging in dat de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting geen toepassing vindt bij de verkrijging van een aandelenbelang in een OZR.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet in werking treedt op 1 januari 2024. Er is niet voorzien in overgangsrecht.

Naar de mening van het RB kijkt het wetsvoorstel te eenzijdig naar aandelentransacties. Er is sprake van een aanzienlijke overkill, zeker in de gevallen waarbij de btw bij de koper al niet aftrekbaar is (woningen, scholen, zorgvastgoed, etc.).

In de reactie van het RB zijn diverse rekenvoorbeelden opgenomen. Verder komt het RB met een alternatief voor het wetsvoorstel.

De voorgestelde wetswijziging met de toelichting daarop kun je vinden op deze webpagina.

De reactie van het RB kun je vind je op onze website op de pagina Standpunten.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten