Het doel van de regeling is om ondernemers die, volgens de inschrijving in het handelsregister, voor het eerst een eigen onderneming zijn gestart in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020, over voldoende liquide middelen te laten beschikken om vaste lasten te kunnen blijven betalen. De regeling richt zich op startende ondernemers in het mkb die door omzetverlies in liquiditeitsproblemen komen.

Het aanvraagloket voor deze subsidie is opengesteld. De omzet in de subsidieperiode is het eerste kwartaal 2021, de referentieperiode is de omzet in het derde kwartaal 2020. De subsidie kan tot 12 juli 2021 17.00 uur worden aangevraagd via RVO.nl. Bedrijven die na 15 maart 2020 zijn gestart en die een subsidiebedrag vanaf € 25.000 aanvragen, zijn verplicht een verklaring van een deskundige derde, zoals een accountant of een boekhouder, aan te leveren.

Ook voor het tweede kwartaal 2021 kunnen startende ondernemers een tegemoetkoming in hun vaste lasten krijgen. Zij kunnen dan via de reguliere TVL een aanvraag doen en krijgen, net als voor het eerste kwartaal 2021, de mogelijkheid om het derde kwartaal 2020 als referentieperiode te kiezen. Dit aanvraagloket is nog niet open.

De subsidie zal worden vrijgesteld van belastingheffing. Het betreft daarmee een aanvullende regeling in het steun- en herstelpakket om ondernemers die voor het eerst een nieuwe onderneming zijn gestart, te helpen.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Vind hier het officiële bericht

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten