Op 24 januari 2023 meldde het RB dat het advies was om tijdig en juist bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting met box 3-heffing door/namens iedere belastingplichtige. Dit geldt met name voor de belastingplichtige waarvan het werkelijk behaalde rendement in box 3 lager is dan door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen. Daarnaast kan ook het wijzigen van de partnerverdeling gunstiger zijn voor fiscale partners. Bij fiscale partners is het dan belangrijk tegen de definitieve aanslagen van beide partners bezwaar te maken.

Rechtsvraag
Inhoudelijk gaat het dan om de rechtsvraag of de zogenoemde forfaitaire spaarvariant een juiste invulling is van het begrip ‘werkelijk behaalde rendement’ zoals verwoord in het Kerstarrest. Daarbij zijn deelvragen te benoemen die ‘op stelselniveau’ aan de orde zijn en zich ons inziens goed lenen voor een collectieve bezwaarprocedure. Helaas zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat over deze rechtsvraag en deelvragen een collectieve bezwaarprocedure gevoerd gaat worden. Daarom is individueel tijdig en juist bezwaar noodzakelijk. Houd er daarbij rekening mee dat de Belastingdienst bezwaren op basis van het werkelijke rendement zal afwijzen.

Ga in gesprek met je klant over box 3
Als belastingadviseur is het belangrijk om het rechtsherstel box 3 bij je klanten nauwkeurig te monitoren en zo nodig, ter behoud van rechten, bezwaar en/of beroep aan te tekenen. Overleg dit met je klanten. Informeer hen op welke gronden mogelijk onvoldoende rechtsherstel wordt geboden, wat het fiscale belang is, hoe de procesgang verloopt en wat de mogelijke kosten daarvan zijn. De kans op succes is ongewis. Laat de klanten vervolgens beslissen of ze wel of niet in bezwaar of beroep willen gaan. Leg dat gespreksverslag en die verklaring van je klant schriftelijk vast in je klantdossier.

Huidig advies: maak individueel bezwaar
Zo lang het ministerie van Financiën geen collectieve bezwaarprocedure heeft ingesteld zal steeds per individueel tijdig en juist bezwaar moeten worden gemaakt door/namens iedere belastingplichtige die belang heeft bij de hiervoor genoemde rechtsvraag. Je kan hiervoor gebruikmaken van ons fiscaal modellen ‘Bezwaarschrift tegen aanslag inkomstenbelasting box 3’ en ‘Inventarisatielijst werkelijk rendement box 3 voor periode 2017-2022’.  Deze vind je samen met de RB Notities over box 3 in ons dossier Box 3. Tot nader order is dit dan ook het advies aan de leden.

Het RB is zich bewust van de extra uitvoeringslasten van de bezwaarschriften box 3 en zal zich ook de komende periode blijven inzetten om samen met de andere koepelorganisaties het ministerie van Financiën te overtuigen om tot een werkbare oplossing te komen. We houden je op de hoogte via de nieuwsberichten op onze website RB.nl.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten