Vlak voor onze geslaagde RB-dag (op 6 oktober jl.) stuurden we jullie een update over de eerste 100 dagen na de vaststelling van ons Strategisch Plan 2023-2027 in de ALV van 23 juni jongstleden. Ondertussen zijn we bijna 100 dagen verder. Hoogste tijd dus voor een nieuwe update.

In ons Strategisch Plan adresseren we drie belangrijke onderwerpen: Onze dienstverlening en servicegerichtheid aan onze leden, het breed opleiden van belastingprofessionals en het verder uitbouwen en bestendigen van ons Fiscaal Kenniscentrum. Waar staan we na bijna 200 dagen ten aanzien van dat Strategisch Plan?

Dienstverlening en servicegerichtheid aan onze leden  

In dit kader is het feit zeker noemenswaardig dat sinds begin oktober de helpdesk van ons Bureau Vaktechniek weer telefonisch bereikbaar is. Door onderbezetting was die optie vervallen en we zijn blij jullie te melden dat deze optie gedeeltelijk is teruggekeerd. Na evaluatie -begin januari- kijken we of en hoe we deze functie verder uitbouwen. Overigens is de formatie van BVT op sterkte, wat zeker ook bijdraagt aan onze dienstverlening daar waar het actuele fiscale thema’s en hoe daar mee om te gaan betreft.

In het kader van de omvang van ons ledenbestand -en daarmee de bestaansreden van onze vereniging- willen we dat we stabiel en op kwalitatief niveau blijven. Dat geluid hebben we ook laten horen in onze berichtgeving over de eerste 100 dagen van het Strategisch Plan 2023-2027. Om daarvoor te zorgen hebben jullie eind november een korte poll van ons ontvangen waarin we jullie twee vragen stelden over de mogelijke versoepeling van de lidmaatschapsvereisten voor hbo’ers met een afgeronde fiscale opleiding (oude stijl) en ruime relevante werkervaring. Jullie hebben goed op die uitvraag gereageerd, dank voor die betrokkenheid. Het bestuur luistert naar jullie stem en neemt de uitslagen en signalen die wij op deze manier verkrijgen mee in haar besluitvorming. Op de ALV van 26 januari aanstaande komen we hier bij jullie op terug en delen wij ook ons jaarplan 2024, dan weten jullie dat vast.

We hebben meer polls en vragenlijsten verstuurd de afgelopen periode. Halverwege november hebben we jullie bevraagd over de Wwft en de rol van Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarin. Wij hebben als RB een collectief toetsingsarrangement afgesloten met BFT en daarom moet BFT zich onthouden van direct regulier onderzoek bij RB-leden die ook een Wwft-instelling zijn. We denken dat we jullie hiermee een hoop ‘gedoe’ hebben bespaard. Dit is ook een belangrijke reden van ons bestaan: het behartigen van belangen en zorgen voor werkbare collectieve afspraken die het jullie makkelijk maken je bedrijfsvoering op een zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren.

In het kader van het thema dienstverlening en servicegerichtheid hebben we ook voor het eerst een Agrodag georganiseerd voor die leden die actief zijn in de fiscaliteit van de agrarische sector. Doelgroepenbeleid dus, of misschien beter nog: een opmaat naar een tweede community. En dat gaan we in 2024 uitbreiden. Onze andere community, Vrouwen in Fiscaliteit, heeft de afgelopen periode twee geslaagde bijeenkomsten gehad. Ook in 2024 staat er voor hen een viertal bijeenkomsten op de rol.  

Afgelopen periode hebben we door het intensiveren van onze communicatie de ledenbetrokkenheid vergroot. Het wordt immers pas waarheid als jullie, onze leden, het zien. Daar werken wij elke dag hard aan. Voor 2024 blijven we dat continueren. We evalueren onze podcasts (inmiddels 5.000 downloads) en proberen naast de bestaande kanalen ook te testen met een eigen studio en video’s om zo nog sneller relevante informatie bij jullie te brengen.

Breed opleiden van belastingprofessionals

Het bijhouden van je PE-punten is ook voor 2024 weer goed mogelijk via onze RB Opleidingen. Een compleet vernieuwd aanbod staat sinds een aantal weken online en ook de laatste weken van 2023 kun je je PE-punten nog naar de gewenste standaard brengen. Daarnaast zijn wij trots om te melden dat zowel het voorjaars- als het  najaarsprogramma voor 2024 live staan. Dat maakt het voor jullie mogelijk om te plannen voor 2024. Uiteraard wordt het programma in 2024 wekelijks aangevuld met nieuwe actuele en relevante cursussen, zowel fysiek als online. Mocht je in 2023 nog wat aan je PE-punten willen doen, denk dan aan een aantal interessante webinars waar we het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt en die je op onze site terug kunt kijken.

Uitbouwen en bestendigen van ons Fiscaal Kenniscentrum

De nasleep van Prinsjesdag heeft tot een enorme output van notities, webinars en praktijkwijzers geleid. Waar de dagen en weken na Prinsjesdag traditioneel druk zijn voor BVT was dat dit jaar niet anders. Tot en met het einde van het jaar blijven we jullie informeren over de laatste wijzigingen, aanpassingen en veranderingen in het Belastingplan 2024. Dat doen we door het organiseren van cursussen en webinars. Houd daarvoor onze website goed in de gaten, die houden we zo actueel mogelijk. Wij merken daarnaast dat de content van ons bureau BVT goed wordt gevonden en gewaardeerd.

Profilering van het RB

Het lidmaatschap van MKB-Nederland heeft dit jaar geleid tot een actieve deelname aan diverse overlegvormen maar ook tot een wezenlijk ledenvoordeel. Door middel van deelname aan het Platform Samen Digitaal veilig kunnen jullie, onze leden, direct profiteren van dat lidmaatschap.

We hebben onszelf ook geprofileerd in een recente aflevering van Tax Talks. In deze door Sdu georganiseerde uitzending kwamen wij samen met de directeur van de NOB (Henk Koller) aan het woord over een aantal fiscale onderwerpen die opvielen in 2023 en een aantal aanstaande fiscale onderwerpen die in 2024 deel gaan uitmaken van onze profilering. In 2024 komen we ook met een aparte pagina op de website waar al onze mediaoptredens snel terug te vinden zijn. Daarnaast zijn wij trots op de zichtbaarheid rondom de RB VeRBeterbundel die wij op de RB-dag hebben uitgereikt aan onze leden. Deze is voor jullie nog gratis te bestellen zolang de voorraad strekt, deze link brengt je direct naar de bestelpagina op onze website.

Op naar het einde van een druk jaar

Dan terug naar de actualiteit van vandaag. We naderen met rasse schreden het einde van het jaar 2023. Een jaar waarin we zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen veel mooie stappen in diverse onderdelen van onze nieuwe strategische richting hebben gezet. We zijn er nog niet, maar we zijn wel een stuk verder dan waar we in december 2022 stonden.

We zien elkaar hopelijk op vrijdag 26 januari tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst (ALV en middagprogramma) in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Als je je daarvoor nog niet hebt opgegeven doe dat dan vandaag nog! Deze link leidt je direct naar de inschrijfpagina op onze website. De Nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld als dag waar leden, bestuur en bureau samenkomen om gezamenlijk het nieuwe jaar af te trappen. We hebben een boeiend thema: ‘Fiscaliteit en werknemers: Binden en boeien’ met mooie sprekers en er is de mogelijkheid om een junior collega (die nog geen RB-lid is) tegen interessante voorwaarden mee te nemen. Wij hopen jullie te zien in Den Bosch!

We komen bij het eind van deze update. Ons kantoor is de drie dagen na Kerst (27, 28 en 29 december) gesloten. Het bureau gaat dan genieten van haar verdiende rust. Vanaf 2 januari 2024 staan we met alle collega’s klaar om jullie ook in het komende jaar bij te staan, jullie belangen te behartigen en te zorgen voor een kwalitatief gedegen en qua aanbod actueel en interessant opleidingsprogramma.

Wij wensen jullie een hele mooie Kerst en een mooi begin van 2024. Tot 26 januari 2024!

Vincent de Jong & Ralph Rijnders

 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten