Met ingang van 1 januari 2026 wordt er een koolstofgrensheffing (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) geïntroduceerd op de de import naar de Europese Unie van bepaalde energie-intensieve producten. Op dit moment is belangrijk, dat er al met ingang van 1 oktober 2023 een rapportageverplichting komt. Deze verplichting is van belang voor iedereen die deze producten vanuit landen buiten de Europese Unie (EU) importeren.

Welke goederen vallen onder het CBAM?

Het CBAM is van toepassing op bepaalde goederen in de categorieën: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. De hele lijst met specifieke producten en goederen waarop het CBAM van toepassing is, is te vinden op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit te vinden.

Rapportageverplichting vanaf 1 oktober 2023

Iedereen die deze ‘CBAM-goederen’ importeert naar de Europese Unie is vanaf 1 oktober 2023 verplicht te rapporteren hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen. Binnen een maand na het einde van ieder kwartaal moet er bij de Europese Commissie (EC) een rapportage worden ingediend over de hoeveelheid CBAM-goederen die een importeur heeft geïmporteerd en over de hoeveelheid CO2 die bij de productie van die goederen is uitgestoten. De eerste rapportage over het laatste kwartaal van 2023 zal dus uiterlijk op 31 januari 2024 moeten worden ingediend. In het rapportagesysteem van de EU zullen importeurs ook informatie krijgen over de precieze emissiegegevens die verstrekt moeten worden. Tijdens de overgangsperiode van 1 oktober 2023 tot en met 1 januari 2026 gaat de Douane de importeurs van de CBAM-goederen uiterlijk op het moment van vrijgave van goederen voor het vrije verkeer ervan informeren dat zij een CBAM-rapportageplicht hebben bij de EC. Tevens rapporteert de Douane periodiek en automatisch aan de EC over de CBAM-goederen die in Nederland in het vrije verkeer zijn gebracht.

Let op: Als iemand in een kwartaal geen CBAM-goederen heeft geïmporteerd, hoeft er ook geen rapportage te worden ingediend.

Importeurs van ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit, waterstof en andere op de bovengenoemde lijst voorkomende producten uit landen buiten de EU-zone dienen zich dus voor te bereiden op het rapporteren aan de EC vanaf 1 oktober 2023. Mocht je hulp nodig hebben bij het rapporteren van CBAM-goederen schakel dan een gespecialiseerd kantoor in. Meer informatie over de CBAM, het overgangsrecht en de rapportageverplichting vind je op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Wil je meer weten over internationale handel? Ontdek nu alles over internationale handel in de cursussen “Douane en internationale handel – basis” of “Douane en internationale handel – verdieping”. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de theorie en praktijktoepassing op het gebied van Douane en internationale handel. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten