Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig hun nieuw opkomende belastingverplichtingen te voldoen. Voor reeds opgebouwde belastingschulden geldt vanaf 1 oktober 2022 een betalingsregeling van 60 maanden.

Beleid sanering belastingschulden
Ondanks de betalingsregeling is het mogelijk dat kerngezonde ondernemingen in betalingsproblemen kunnen komen. Voor deze bedrijven kan sanering van schulden een oplossing zijn om een faillissement af te wenden. In een saneringsakkoord spreekt de ondernemer met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Onder het huidige beleid gaat de Belastingdienst als schuldeiser pas akkoord met een saneringsakkoord als het te ontvangen deel van de belastingschuld ten minste het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan concurrente schuldeisers op hun vorderingen wordt uitgekeerd. Dit heeft te maken met de preferente positie van de Belastingdienst.

Het kabinet wil kerngezonde bedrijven met een problematische schuldenlast extra ondersteunen door in specifieke situaties saneringsakkoorden kansrijker te maken. De Belastingdienst zal zich daarom tijdelijk soepeler opstellen bij een minnelijk saneringsakkoord en genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Door deze maatregel wordt het naar verwachting aantrekkelijker voor private schuldeisers om deel te nemen aan een saneringsakkoord. Dit versoepelde beleid gaat gelden in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

Let op: als er geen saneringsakkoord tot stand komt en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terecht komt, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie.

Geen generieke kwijtschelding belastingschulden
Het kabinet kiest er nadrukkelijk niet voor om schulden generiek kwijt te schelden.

Wil je de kamerbrief over aanpak belastingschulden vanwege corona zelf lezen? Klik dan hier.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten