Eind januari heeft de staatssecretaris van Financiën na de internetconsultatie een aantal aanpassingen aangebracht aan het wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3.

Een aantal aanpassingen heeft de wetgever overgenomen uit de reactie die het RB op de internetconsultatie heeft gegeven. Helaas heeft de wetgever geen antwoord op de vraag of belastingheffing over vermogensaanwas, in het kader van het Europees recht, houdbaar is. Daarnaast vraagt het RB zich af of twee systemen (vermogensaanwas en vermogenswinst) in box 3 niet te veel vraagt van de belastingplichtige. Zal de belastingplichtige de twee systemen begrijpen, laat staan het verschil tussen deze twee systemen?  

Het RB heeft in haar reactie op het aangepaste wetsvoorstel Werkelijke rendement box 3 een aantal opmerkingen/suggesties gedaan om de het wetsvoorstel verder te verduidelijkheden en uitvoerbaarder te maken. Maar de wetgever zou het zich nog makkelijker maken door ons visiestuk over box 3 te omarmen. De boodschap van het RB was en is nog steeds: “Belast box 3 vermogen in box 1 door middel van de tbs-regeling.” Door gebruik te maken van bestaande jurisprudentie en uitgekristalliseerde begrippen over totaalwinst en jaarwinst, kan je eenvoudig de vermogensinkomsten uit box 3 in box 1 belasten.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten