Op 1 juni 2023 heeft het Register Belastingadviseurs (RB) haar visie gepresenteerd, waarin wij 18 aanbevelingen doen met betrekking tot de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de Doorschuifregeling (DSR). Uit het recent gepubliceerde vervolgonderzoek naar de BOR blijkt dat de Staatssecretaris van Rij (F&B) een aantal wijzigingen doorvoert in lijn met deze visie. Het Register Belastingadviseurs is blij met de voortgang, maar blijft tegelijkertijd de noodzaak benadrukken om enkele lacunes in de wetgeving aan te pakken voor de continuïteit van MKB-ondernemingen.

Op 29 juni 2023 heeft de staatssecretaris in een Kamerbrief de resultaten van het vervolgonderzoek naar de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de Doorschuifregeling (DSR) gepubliceerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het kabinet acht maatregelen voorgesteld om de regelingen te verbeteren. Het RB is verheugd met enkele aanpassingen, waaronder het wegvallen van de dienstbetrekkingseis in de doorschuifregeling (DSR). Het wegvallen van deze eis biedt het MKB meer ruimte en vereenvoudigt het proces van bedrijfsopvolging.

Volgens het RB moet de herziening zich in de eerste plaats richten op het gelijktrekken van termijnen en voorwaarden, het uitbreiden van de doorschuifregelingen voor reële situaties en het aanpakken van praktische knelpunten. Eerder heeft het RB 18 concrete aanbevelingen gedaan om hieraan invulling te geven. Uit het recent gepubliceerde vervolgonderzoek naar de BOR blijkt dat de Staatssecretaris van Rij (F&B) vijf wijzigingen doorvoert die in lijn zijn met onze aanbevelingen. Voor meer gedetailleerde informatie over de specifieke maatregelen verwijzen we naar ons document met de vergelijking van de brief van de staatssecretaris met onze aanbevelingen.

Fiscaal directeur van het RB Sylvester Schenk: “Voor het RB staat eenvoud en eenduidigheid in de regelingen voor bedrijfsopvolgingen voorop. Deze komen immers het MKB ten goede. De voorgestelde maatregelen zijn een stap in de goede richting. Tegelijkertijd wordt er nog onvoldoende gedaan om knelpunten in de praktijk voor mkb-ondernemingen op te lossen. Daarom blijft het RB aandacht vragen voor enkele omissies om zo de regelingen aan te laten sluiten bij de praktijk”.

De technische uitwerking van de aanpassingen zal plaatsvinden in het Belastingplan 2024 en het Belastingplan 2025. Het Register Belastingadviseurs blijft zich inzetten voor het agenderen van verbeteringen in de verdere herziening van de bedrijfsopvolgingsregelingen.

Recente nieuwsberichten