Denk aan hoe we samenleven en -werken, de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook de rol van onze overheid, klimaatverandering, de toenemende behoefte aan snelheid, innovatie en technologie spelen hierbij een belangrijke rol. Het heeft allen effect op ons vakgebied.

De belastingadviseur is de sparringpartner van en voor het MKB, de ‘trusted advisor’. Als vereniging staan we voor kwaliteit met de focus op de uitoefening van het vak. Tegelijkertijd zien we dat de positie van verenigingen in zijn algemeenheid verandert. Dat biedt kansen, zolang we goed luisteren naar onze leden of vertegenwoordigers van onze leden.
Het nieuwe strategische plan is gebaseerd op hoofdthema’s met flexibiliteit in de nadere invulling en uitvoering. Zo kunnen we direct inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar het MKB, en daarmee dus ook onze leden, de komende jaren mee worden geconfronteerd.