Voor veel belastingadviseurs is de invorderingswet een redelijk onbekend terrein, vooral als het gaat om de aansprakelijkheidsbepalingen. Toch behoort deze problematiek tot het werkterrein van de adviseur en is kennis hierover van belang om een goed belastingadvies te geven.

Wat ga je leren in de cursus Aansprakelijkheid voor belastingschulden?

In deze cursus bespreekt de docent de diverse mogelijkheden die de Ontvanger der Rijksbelastingen heeft om derden aansprakelijk te stellen voor belastingschulden van een lichaam. Allereerst behandelt de docent de civielrechtelijke mogelijkheden die de Ontvanger heeft om derden (met name bestuurders) aansprakelijk te stellen. Daarna worden diverse artikelen van hoofdstuk VI van de Invorderingswet nader besproken, zoals aansprakelijkheid voor boete en rente, algemene aansprakelijkheid (artikel 33 IW), bestuurdersaansprakelijkheid (art. 36 IW), keten- en inlenersaansprakelijkheid (art.34 en 35 IW), aansprakelijkheid op grond van de Wet bronbelasting (art. 36a IW), aansprakelijkheid bij verkoop van een vennootschap (artikel 40 IW ), aansprakelijkheid bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een lichaam (artikel 41 IW) en aansprakelijkheid voor schulden van een fiscale eenheid.

Leerdoelen en leerresultaten

Na afloop van de cursus weten de deelnemers in welke gevallen en op welke wijze de Ontvanger de aansprakelijkheidsregels toepast en kunnen zij hun cliënten voorlichten over de risicos voor aansprakelijkheid. Schrijf je snel in!

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?