Het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen zijn voortdurend in beweging. Voor werkgevers en hun adviseurs is het daarom van groot belang om de ontwikkelingen op dat gebied te volgen. Per 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Die wet heeft belangrijke gevolgen voor de (modellen voor) arbeidsovereenkomsten die werkgevers gebruiken. Ook wordt het recht van werknemers op scholing uitgebreid: afhankelijk van het soort scholing moet die scholing gratis en onder werktijd geschieden. Met oproepkrachten moet worden afgesproken op welke dagen en tijden zij oproepbaar zijn. En een verbod van nevenwerkzaamheden is niet langer zomaar mogelijk.

Tijdens deze cursus gaan we in op de Wet implementatie Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en kijken we naar alle gevolgen hiervan. De inhoud van de cursus wordt verder vastgesteld aan de hand van de actualiteit van dat moment.

Onderwerpen

De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit, maar mogelijk behandelen we:
– Wet implementatie Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
– Bestrijding schijnzelfstandigheid;
– Maatregelen regeerakkoord (inclusief SER-advies);
– Gevolgen van de coronapandemie voor werkgevers.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen

Ina van Driel

Ina van Driel