Selecteer datum

De deelnemingsvrijstelling voorkomt economisch dubbele belastingheffing in concernverband. De moedervennootschap kan de resultaten uit hoofde van een deelneming, zoals dividenden en vervreemdingswinsten, onbelast genieten. Maar er is ook een keerzijde: een deelnemingsverlies is niet aftrekbaar, tenzij het een liquidatieverlies betreft. De deelnemingsvrijstelling en de liquidatieverliesregeling zijn in de loop der jaren sterk uitgebreid door onder meer reparatiewetgeving. Als gevolg daarvan zijn deze regelingen bijzonder ingewikkeld geworden.

In deze module behandelen we in het bijzonder de nationale aspecten van de deelnemingsvrijstelling en liquidatieverliesregeling. Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling.

Wil je meer weten over de planning? Download dan onder ‘Overige informatie’ het programma. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de Studiewijzer DVL.
Dit is de omschrijving van de digitale variant. Wil je de module liever op locatie volgen? Kies in het overzicht dan voor de module op locatie.

Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.

Wat ga je leren in de module Deelnemingsvrijstelling en liquidatieverlies?

 • Wanneer is sprake van een deelneming (inclusief meetrekregeling en concernbenadering)?
 • Voorwaarden toepassing deelnemingsvrijstelling;
 • Wanneer is sprake van een beleggingsdeelneming?
 • Wat zijn aan- en verkoopkosten?
 • De problematiek van de afgewaardeerde vorderingen;
 • De liquidatieverliesregeling.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je weet wanneer de deelnemingsvrijstelling wel en niet kan worden toegepast;
 • Je bent op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom de deelnemingsvrijstelling en liquidatieverliesregeling.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?

Sylvia Baas

Sylvia Baas