Selecteer datum

Arbeid is voor de meeste organisaties de belangrijkste productiefactor, waardoor kennis van het arbeidsrecht essentieel is voor een goede bedrijfsvoering. Eens te meer tegen de achtergrond van een krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het arbeidsrecht continu aan verandering onderhevig. Naast de introductie van meer specifieke wetgeving is de wetgever bijvoorbeeld voornemens om het arbeidsrecht grondig te herzien, waarbij onder meer wordt ingezet op het beperken van flexibele arbeidsrelaties zoals oproepcontracten. Ook de rechtspraak roert zich regelmatig. Zo zijn er interessante uitspraken verschenen over het terugvorderen van studiekosten en heeft de Hoge Raad ingegrepen op onderwerpen zoals (schijn)zelfstandigheid, de aanzegplicht bij tijdelijke contracten en het uitzendbeding bij ziekte. In deze cursus zullen de belangrijkste arbeidsrechtelijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak aan bod komen inclusief concrete tips voor de praktijk.

Wat ga je leren in de cursus Actualiteiten Arbeidsrecht?

 • De kabinetsplannen tot herziening van het arbeidsrecht;
 • Andere, relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving;
 • Belangrijke rechtspraak van de Hoge Raad;
 • Lagere rechtspraak met relevantie voor mkb-ondernemers;
 • Concrete tips om direct toe te passen in de praktijk;

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent op de hoogte van de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen;
 • Je bent in staat om arbeidsrechtelijke aandachtspunten (bij klanten) te signaleren;
 • Je kunt klantvragen vanuit een multidisciplinair perspectief benaderen;
 • Je begrijpt wat de arbeidsrechtelijke aandachtspunten zijn bij bepaalde fiscale of bedrijfsmatige keuzes.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?