Rondom werkgeverszaken zijn diverse ontwikkelingen te melden. Denk hierbij aan het nieuwe pensioenstelsel en de op handen zijnde hervorming van de arbeidsmarkt. Ook is het interessant om de ontwikkelingen met betrekking tot het thuiswerken te volgen. Daarnaast blijkt uit het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet ook nog met voldoende wijzigingen gaat komen.
De actualiteiten van de werkkostenregeling mogen natuurlijk niet ontbreken, waarbij we aandachtig kijken naar het optimaal belonen. Ook behandelen we de praktijkervaringen vanuit looncontroles en de jurisprudentie. Er zal daarnaast ruime aandacht zijn voor flexibele arbeidsrelaties (wel of niet in loondienstverband).
Tenslotte staan we in deze cursus stil bij de (meestal fiscale) wijzigingen van het kabinet op Prinsjesdag.

Wat ga je leren in de cursus Actualiteiten werkgeverszaken?

 • Uitwerking wijzigingen 2022;
 • Prinsjesdag met de wijzigingen voor 2023;
 • Actualiteiten en ontwikkelingen werkkostenregeling en andere vormen van belonen;
 • Thuiswerken;
 • Doorbetaald ouderschapsverlof;
 • WAB in de praktijk;
 • Premiedifferentiatie WW;
 • Wet toekomst pensioen;
 • Flexibele arbeidsvormen;
 • Arbeidsongeschiktheid; loondoorbetaling en re-integratie.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent in één middag/avond weer volledig op de hoogte van alle relevante veranderingen rondom werkgeverszaken.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel