Rondom werkgeverszaken zijn diverse ontwikkelingen te melden. Denk hierbij aan het nieuwe pensioenstelsel en de op handen zijnde hervorming van de arbeidsmarkt. Verder wordt het belang van een correcte loonaangifte steeds belangrijker en wordt er m.b.t. dit onderwerp steeds meer gevraagd van de salarisprofessional.
De actualiteiten van de werkkostenregeling mogen natuurlijk niet ontbreken, waarbij we aandachtig kijken naar het optimaal belonen. Ook behandelen we de praktijkervaringen vanuit looncontroles en de jurisprudentie. Er zal daarnaast ruime aandacht zijn voor flexibele arbeidsrelaties (wel of niet in loondienstverband). Denk hierbij aan de nieuwe aangescherpte wetgeving omtrent ZZP-ers
Ten slotte staan we in deze cursus stil bij de (meestal fiscale) aangekondigde wijzigingen van het kabinet op Prinsjesdag.

Wat ga je leren in de cursus Actualiteiten werkgeverszaken?

  • Uitwerking wijzigingen 2023;
  • Prinsjesdag met de wijzigingen voor 2024;
  • Actualiteiten en ontwikkelingen werkkostenregeling en andere vormen van belonen;
  • Loonaangifte;
  • Doorbetaald ouderschapsverlof;
  • Opvolger Wet Arbeidsmarkt in Balans;
  • Premiedifferentiatie WW;
  • Wet toekomst pensioen;
  • Flexibele arbeidsvormen;
  • Arbeidsongeschiktheid; loondoorbetaling en re-integratie.

Leerdoelen en leerresultaten

Je bent in één middag/avond weer volledig op de hoogte van alle relevante veranderingen rondom werkgeverszaken, en je bent in staat je klanten hierover optimaal te adviseren.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?