Stel je voor: de klant ziet opeens dat zijn niet-aangegeven Spaanse bankrekening ook op de aangifte ingevuld is. Hoe kan dat? Wanneer mag de belastingdienst gegevens uitwisselen met andere landen? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke informatie is de belastingplichtige verplicht om te verstrekken aan de Belastingdienst?

Wat ga je leren in de cursus Basis internationale fiscale gegevensuitwisseling?

In deze cursus gaat de docent in op de verschillende vormen van internationale gegevensuitwisseling. De docent schetst het Europeesrechtelijke (DAC) en internationale kader en gaat in op een aantal specifieke regelingen, zoals de DAC6 (Mandatory Disclosure). Verder bespreekt hij in welke gevallen de Nederlandse Belastingdienst informatie kan vergaderen bij de belastingplichtige (op grond van de WIBB) en wat de eventuele bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn. Aan de hand van een aantal voorbeelden schetst de docent wat de rol van de belastingadviseur kan zijn als een dergelijke situatie zich voordoet.

Leerdoelen en leerresultaten

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers een goed overzicht van alle vormen van internationale gegevensuitwisseling en kunnen zij met deze informatie beter inschatten op welke wijze deze informatie-uitwisseling invloed kan hebben op de fiscale positie van de klant. Schrijf je snel in!

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?