Selecteer datum

Betaal je graag belasting? Waarschijnlijk niet. En dat geldt voor de meeste mensen. Daarom is het voor de Belastingdienst van groot belang te kunnen controleren of de gegevens die worden verstrekt juist en volledig zijn. Er zijn meerdere vormen van belastingcontrole. Zo kan de Belastingdienst een boekenonderzoek instellen, een bedrijfsbezoek houden of voor een waarneming ter plaatse langskomen. Afhankelijk van de situatie bepaalt de Belastingdienst welke methode wordt ingezet.

Je bent verplicht om aan een belastingcontrole mee te werken. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. Zowel aan het te weinig verstrekken van informatie als aan het teveel verstrekken van informatie kunnen namelijk verstrekkende gevolgen zitten.

In deze cursus lichten we aan de hand van praktijkvoorbeelden en met behulp van een interactieve quiz toe hoe je de fiscus proactief tegemoet treedt tijdens een belastingcontrole en tegelijk de belangen van de klant beschermt.

Wat ga je leren in de cursus Belastingcontrole: weet wat je (niet) zegt 2.0?

 • Administratieverplichtingen en bewaartermijnen;
 • Informatieverplichtingen;
 • Verschoningsrecht;
 • Boekenonderzoek;
 • Inhoud en openbaarheid van het controlerapport;
 • Inzage in het fiscale dossier;
 • Informatiebeschikking.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je hebt inzicht in de verschillende vormen van belastingcontrole;
 • Je kent de do’s en don’ts voor een belastingcontrole.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?