In de afgelopen paar jaar is een duidelijke verschuiving waar te nemen naar een verdere toepassing van technologie in de fiscaliteit. Dit heeft tot gevolg dat de vraag opkomt wat dit betekent voor de huidige (fiscale) regels en of er geen leemten in de regelgeving ontstaan. Deze module zoomt in op recente en toekomstige technologische veranderingen binnen het belastingrecht en de implicaties hiervan op zaken als privacy en rechtsbescherming. Zowel de uitdagingen als mogelijkheden zullen daarbij worden behandeld.
De module is onderdeel van het programma ‘Tax & technology’ dat in samenwerking met de VU is opgezet. Alle modules binnen dit programma worden na de zomer ook nog op locatie gegeven. Deze data worden binnenkort gepubliceerd.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.

Wat ga je leren in de cursus Belastingrecht & tech?

 • Big data proces (verzamelen, analyse en gebruik van tax data);
 • Fuctie en gevolgen van velocity en variety in tax;
 • Data uitwisseling met andere lidstaten;
 • Data en privacy;
 • Data en rechtstekorte;
 • Data analyse en fiscaliteit;
 • Rechtsbescherming;
 • Bescherming bij het verzamelen van tax data door de belastingdienst;
 • Functie van velocity en variety in tax;
 • Toezichtstrategie, zoals de toepassing van profiling en nudging.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je kent de belangrijkste processen rond data verzamelen door Belastingdiensten;
 • Je weet welke problemen aan de orde kunnen zijn bij het verzamelen van data;
 • Je bent bekend met de belangrijkste regelgeving op het terrein van de rechtsbescherming;
 • Je kunt risicos en kansen identificeren;
 • Je kunt de opgedane kennis toepassen in de praktijk.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel