In de afgelopen jaren is een duidelijke verschuiving waar te nemen naar een verdere toepassing van technologie in de fiscaliteit. Dit roept de vraag opt wat dit betekent voor de huidige (fiscale) regels, en of er geen leemten in de regelgeving ontstaan. Deze module zoomt in op recente en toekomstige technologische veranderingen binnen het belastingrecht en de implicaties hiervan op zaken als privacy en rechtsbescherming. Zowel de uitdagingen als mogelijkheden zullen daarbij worden behandeld.
De module is onderdeel van het programma ‘Tax & technology’ dat in samenwerking met de VU is opgezet.

Wat ga je leren in de cursus Belastingrecht & technologie?

 • Big data proces (verzamelen, analyse en gebruik van tax data);
 • Functie en gevolgen van velocity en variety in tax;
 • Rapportageverplichtingen (CbC, Mandatory disclosure en SAF-T);
 • Data uitwisseling met andere lidstaten;
 • Methoden van data verzamelen door de belastingdienst;
 • Data en privacy;
 • Data en rechtstekorten;
 • Data analyse en fiscaliteit;
 • Rechtsbescherming bij het verzamelen van tax data door de Belastingdienst.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je kent de belangrijkste processen rond data verzamelen door de Belastingdienst;
 • Je weet welke problemen aan de orde kunnen zijn bij het verzamelen van tax data;
 • Je bent bekend met de belangrijkste regelgeving op het terrein van de rechtsbescherming;
 • Je kunt risicos en kansen identificeren;
 • Je kunt de opgedane kennis toepassen in de praktijk.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?