Selecteer datum

Bij de koop of verkoop van een mkb-onderneming en bij bedrijfsoverdrachten binnen de familie, is gedegen kennis van bedrijfswaardering erg belangrijk. Het waarderen van ondernemingen enkel op basis van x keer de winst is niet meer toereikend. Binnen het landelijk opererende Business Valuation-team van de Belastingdienst worden waarderingen in toenemende mate gebaseerd op de Discounted Cash Flow-methode.

Deze cursus maakt je wegwijs in de wereld van bedrijfswaarderingen en helpt je op dit gebied een betere gesprekspartner voor jouw klanten te zijn. We helpen je om beter het effect van beslissingen op de waarde van een onderneming te doorgronden. Tijdens de cursus ligt de nadruk op de Discounted Cash Flow-methode, maar er wordt ook aandacht besteed aan meer traditionele waarderingsmethoden.

Wat ga je leren in de cursus DCF waardering – bedrijfswaardering?

 • Traditionele waarderingsmethoden en een begrippenkader bij waarderen op basis van geldstromen;
 • Waarderen op basis van de Discounted Cash Flow-methode, met variant WACC (Weighted Average Cost of Capital) en variant APV (Adjusted Present Value);
 • Waarderen van medewerkersparticipatie;
 • Waardeoverdracht via family holding;
 • Waarderen in de praktijk volgens de Belastingdienst;
 • Waardecreatie als belastingadviseur;
 • Verkoopklaar maken van een onderneming. ?

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je kent verschillende methoden van bedrijfswaardering en weet hoe en in welke situatie deze kunnen worden toegepast;
 • Je hebt kennis van de theorie van waarderen op basis van Discounted Cash Flow-methode en weet hoe je deze methode praktisch toepast binnen het mkb en het familiebedrijf;
 • Je bent in staat jouw klanten gedegen te adviseren over het verkoopklaar maken van een onderneming.
 • Je kent verschillende methoden van bedrijfswaardering en weet hoe en in welke situatie deze kunnen worden toegepast;
 • Je hebt kennis van de theorie van waarderen op basis van Discounted Cash Flow-methode en weet hoe je deze methode praktisch toepast binnen het mkb en het familiebedrijf;
 • Je bent in staat jouw klanten gedegen te adviseren over het verkoopklaar maken van een onderneming.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel