De btw kent diverse vrijstellingen, waarbij geen btw wordt berekend maar de aftrek van btw op kosten niet is toegestaan. Vrijstellingen zijn met name van toepassing op diensten, en het kan soms lastig zijn om te bepalen of een dienst hieronder valt. Om een paar voorbeelden te noemen:

 • De medische vrijstelling: Diagnose door een huisarts is vrijgesteld, maar het inspuiten van Botox door dezelfde huisarts niet. Wet BIG beroepsbeoefenaren kunnen de vrijstelling toepassen onder welke voorwaarden?
 • De sportvrijstelling. Het geven van dansles is geen sport. Het deelnemen aan een danswedstrijd wel, mits er geen winstoogmerk is. Hoe om te gaan met sponsoring en de verkoop van T-shirts voor extra inkomsten voor de vereniging?
 • Vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen: Kruisverenigingen, EHBO-instellingen maar ook carnavalsverenigingen en amateurmuziekverenigingen kunnen gebruik maken van de vrijstelling als ze geen winst beogen. Wat moet je doen als je niet in het lijstje staat maar je vindt wel dat de sociaal-culturele vrijstelling van toepassing zou moeten zijn?
 • De vrijstelling voor financiële dienstverlening. Overdracht van aandelen en het verstrekken van leningen zijn vrijgesteld. Met als gevolg dat de btw op de kosten niet in aftrek kan worden gebracht. Maar is dat in alle gevallen zo?
 • Hoe kan heffing van btw bij het doorbelasten van kosten en het uitlenen van personeel tussen vrijgestelde instellingen worden voorkomen? Is bemiddeling bij de vrijgestelde activiteiten ook vrijgesteld?

Het strikt interpreteren van vrijstellingen is essentieel. Het toepassen van een vrijstelling is niet mogelijk als de dienst niet expliciet wordt genoemd, wat snel tot fouten leidt. Als je ten onrechte btw berekent terwijl de vrijstelling van toepassing is, kan de afnemer de btw niet aftrekken. Bovendien heb je mogelijk ten onrechte btw op je kosten in rekening gebracht, omdat je dacht belaste diensten te verrichten. 

Deze cursus behandelt alle vrijstellingen om kostbare fouten te voorkomen. Het is bedoeld voor iedereen met enige btw-kennis die (soms) vragen krijgt over vrijgestelde dienstverlening. 

Wat ga je leren in de cursus De vrijstellingen in de btw?

 • Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen;
 • Thuiszorg;
 • Paramedici;
 • Btw-besparingsmogelijkheden;
 • Is bemiddeling bij een vrijgestelde activiteiten ook vrijgesteld?
 • Uitvaartondernemingen;
 • Verzekeringen;
 • Onderwijs;
 • Stichtingen en verenigingen.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je leert welke vrijstellingen er zijn en wanneer deze van toepassing zijn;
 • Je kunt btw-vraagstukken herkennen en adequaat handelen bij vragen van klanten.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?