De dividendbelasting fungeert als voorheffing op zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. In de afgelopen jaren heeft de dividendbelasting aanzienlijke veranderingen ondergaan als gevolg van het Europese recht. Tijdens deze cursus word je uitgebreid geïnformeerd over de achtergrond van de dividendbelasting, en worden verschillende technische (knel)punten behandeld.

Wat ga je leren in de cursus Dividendbelasting?

 • Verschillende opbrengstcategorieën: formele en verkapte uitdelingen van winst, vergoedingen 10-1-d, teruggaaf gestort kapitaal, liquidatie-uitkeringen, niet in geld genoten opbrengsten, giften in de Vpb;
 • Gestort kapitaal, met specifieke aandacht voor gestort kapitaal na herstructurering (3a);
 • Verschil in behandeling van voordelen voor de IB en voor de DB, als gevolg van het verschil in verkrijgingsprijs en gestort kapitaal;
 • Inhoudingsvrijstellingen;
 • Tijdstip van ter beschikkingstelling;
 • Teruggaaf voor niet-ingezetenen;
 • Nieuwe bronbelasting op interest en royalty’s.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Na afloop van de cursus ben je volledig op de hoogte van de achtergrond van de dividendbelasting en ben je beken met verschillende technische (knel)punten.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?