Sinds 2023 geldt de excessieflenenregeling. Op grond daarvan worden bovenmatige schulden van een dga bij zijn BV als fictief regulier voordeel in box 2 belast. In deze cursus leer je hoe je de excessieflenenregeling dient toe te passen, en waar mogelijk hoe je een fictief regulier voordeel kunt voorkomen.

Wat ga je leren in de cursus Excessief lenen bij de eigen BV?

 • Voor wie de excessieflenenregeling geldt;
 • Welke schulden en verplichtingen in aanmerking worden genomen;
 • Hoe schulden aan familieleden van de dga worden behandeld;
 • Op welke wijze leningen ten behoeve van andere ondernemingsactiviteiten worden behandeld;’
 • Wat de gevolgen zijn van lenen door de BV aan een personenvennootschap waarin de dga vennoot is;
 • Hoe de regeling uitwerkt bij een personenvennootschap met de eigen bv.
 • De toepassing van de drempel van € 500.000 (in 2023 nog € 700.000);
 • Hoe schulden in de aangiften worden verantwoord als zij als fictief regulier voordeel in aanmerking zijn genomen;
 • Hoe de regeling uitwerkt als schulden worden afgelost;
 • Wat de verhouding van de regeling is tot een verkapte dividenduitkering;
 • Wat de gevolgen zijn als de belastingplichtige zijn aanmerkelijk belang vervreemdt, hij overlijdt, immigreert of emigreert;

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je beschikt over voldoende kennis om jouw klanten te adviseren over (het voorkomen van) de excessieflenenregeling.

Tijdens deze cursus wordt er een broodje in de zaal geserveerd.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?